Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću o Prijedlogu Pravilnika o Upisniku studijskih programa

Ministarstvo poziva zainteresiranu javnost da se aktivno uključi u savjetovanje te dostavi svoje primjedbe i prijedloge uz pomoć elektroničke aplikacije e-Savjetovanja.

Cilj javnog savjetovanja je prikupiti primjedbe i prijedloge zainteresirane javnosti o Prijedlogu Pravilnika o Upisniku studijskih programa.

Savjetovanje se provodi u trajanju od 15 dana.

Javno savjetovanje otvoreno je na portalu e-Savjetovanje od 16. ožujka 2023. do 1. travnja 2023. godine.

e-Savjetovanje dostupno je na poveznici: https://esavjetovanja.gov.hr/ECon/MainScreen?entityId=23619

Pisane vijesti | Upisnici | Savjetovanja