Školska knjižnica u kontekstu obrazovanja pripadnika nacionalnih manjina u Republici Hrvatskoj - webinar edukacije učitelja u sklopu kurikularne reforme

Webinar će se održati 3. veljače 2020. godine u 13.00 sati.

Ministarstvo znanosti i obrazovanja organizira ciklus webinara na kojem će tijekom sljedećih mjeseci najuspješniji odgojno-obrazovni radnici nagrađeni 2019. godine predstaviti svoje primjere dobre prakse.

Bojan Lazić
Školska knjižnica u kontekstu obrazovanja pripadnika nacionalnih manjina u Republici Hrvatskoj

Tema proizlazi iz opsežnog longitudinalnog istraživanja nabavne politike u knjižnicama osnovnih i srednjih škola u Republici Hrvatskoj, a u kojima se nastava izvodi na manjinskom/im jeziku/jezicima i pismu/pismima po modelima A, B i/ili C.
Navedeno istraživanje započeto je 2011. godine, a usporedno istraživanje obavljeno je 2016. godine kako bi se utvrdio eventualni napredak u postignućima po pitanju predmeta istraživanja.
Istraživanje i komparativna analiza rezultata dobivenih u dva navedena navrata polučili su zanimljive rezultate koji su početkom 2019. godine, nakon objavljivanja izvornog znanstvenog rada u Vjesniku bibliotekara Hrvatske, dostavljena Ministarstvu na uvid, što je i bila jedna od obveza istraživačkog tima nakon dobivenog odobrenja Ministarstva i prethodne suglasnosti AZOO-a za provedbu istraživanja.
Istraživački tim činili su stručni suradnik knjižničar mentor Bojan Lazić i prof. dr. sc. Tatjana Aparac-Jelušić, redoviti profesor u miru.
Premda su predmet istraživanja činile zbirke u školskim knjižnicama, navedeno istraživanje može biti zanimljivo ne samo stručnim suradnicima knjižničarima, već i širem krugu odgojno-obrazovnih djelatnika koji svoj rad svakako koreliraju sa školskom knjižnicom na više načina, a isto tako i svima onima koji nisu dovoljno informirani o odgoju i obrazovanju pripadnika nacionalnih manjina u Republici Hrvatskoj.
Rezultati istraživanja za cilj su prije svega imali doprinos razvitku odgojno-obrazovnoga sustava Republike Hrvatske u cijelosti.

Predavač: Bojan Lazić, Osnovna škola Negoslavci

Webinar će se održati 3. veljače 2020. godine u 13.00 sati. Predviđeno vrijeme trajanja webinara je jedan sat.

Za sudjelovanje na webinaru obvezna je prijava u sustavu EMA, gdje ćete pronaći i ostale informacije o webinaru: https://ema.e-skole.hr/edukacija/9528

Snimke webinara objavljuju se na kanalu Ministarstva znanosti i obrazovanja na sustavu Meduza.Najave | Projekti | Nacionalni kurikulum