Stvaranje interaktivnih modula - webinar edukacije učitelja u sklopu kurikularne reforme

Webinar će se održati 14. siječnja 2020. godine u 11.00 sati

Ministarstvo znanosti i obrazovanja organizira ciklus webinara na kojem će, tijekom sljedećih mjeseci, najuspješniji odgojno-obrazovni radnici, nagrađeni 2019. godine, predstaviti svoje primjere dobre prakse.

Ivica Borić
Stvaranje interaktivnih modula

Polaznicima webinara bit će predstavljene popularne aplikacije, Learning Apps i Wordwall, koje se koriste za stvaranje, modificiranje i dijeljenje interaktivnih sadržaja. Ovi digitalni alati nastavnicima omogućuju izradu različitih sadržaja kao dodataka njihovoj nastavi i zadataka za samostalno učenje. Dostupnost raznolikih predložaka omogućava prilagodbu različitim situacijama i sadržajima, a izrada razreda omogućava jednu zatvorenu zajednicu gdje učitelj ili nastavnik ima uvid u to koliko dobro učenici rješavaju zadane zadatke i ima li netko od učenika problema s usvajanjem nastavnog sadržaja. Za korištenje postojećih digitalnih sadržaja nije potrebna prijava ili registracija te ih korisnik može primijeniti u nastavi bez ograničenja. Stvorene digitalne sadržaje učitelj ili nastavnik može podijeliti na nekoliko načina, npr. izravnom poveznicom ili prikazom QR koda. Korisnik izrađeni alat može pohraniti javno gdje će svi korisnici imati pristup ili privatno gdje će pristup imati samo korisnici s kojima je podijeljen alat. Uz navedene funkcionalnosti korisnik je u mogućnosti iz izrađenog alata generirati sličan alat, potpuno nov i temeljen na predlošku izrađenog alata ili može pretražiti alate iz repozitorija prema istom predlošku. Korisnik također ima pregled nad svim alatima koje je izradio i može ih kategorizirati prema direktorijima.

Predavač: Ivica Borić, Srednja strukovna škola bana Josipa Jelačića

Webinar će se održati 14. siječnja 2020. godine u 11.00 sati. Predviđeno vrijeme trajanja webinara je jedan sat.

Za sudjelovanje na webinaru obvezna je prijava u sustavu EMA, gdje ćete pronaći i ostale informacije o webinaru: https://ema.e-skole.hr/edukacija/8618

Snimke webinara objavljuju se na kanalu Ministarstva znanosti i obrazovanja na sustavu Meduza.Najave | Projekti | Nacionalni kurikulum