Učenička zadruga u gradu - webinar edukacije učitelja u sklopu kurikularne reforme

Webinar će se održati 28. siječnja 2020. godine u 9.00 sati.

Ministarstvo znanosti i obrazovanja organizira ciklus webinara na kojem će, tijekom sljedećih mjeseci, najuspješniji odgojno-obrazovni radnici, nagrađeni 2019. godine, predstaviti svoje primjere dobre prakse.

Jelena Čeko
Učenička zadruga u gradu

Kad pričamo o poduzetništvu u školi, mislimo na učeničku zadrugu. Ipak, učenička zadruga  ne osniva se zbog ekonomskog uspjeha, već zbog pružanja prilike učenicima za konkretnijim učenjem izvan učionice na vlastitim iskustvima, razvijajući tako poduzetničke kompetencije – inovativnost, marljivost, poduzetnost, samostalnost, spremnost na preuzimanje odgovornosti zbog rizika i suradnju.
Zadruga aktivnosti održava na sekcijama (izvannastavnim aktivnostima) 35 sati godišnje – na redovitim satima – jednom tjedno po jedan sat, dva sata svaka dva tjedna, na radionicama i sl.

Članovi zadruge mogu biti učenici, učitelji, roditelji i vanjski suradnici.
Zadruga se bavi različitim aktivnostima. U manjim mjestima usredotočena je na prirodna dobra koja pruža određeno podneblje – kamen, pčele, voće, povrće, začinsko i aromatično bilje te se bavi preradom i proizvodnjom tih dobara. Stoga je njezino područje rada vrlo jasno i konkretno.

Predavačica: Jelena Čeko, Osnovna škola Ivana Meštrovića

Webinar će se održati 28. siječnja 2020. godine u 9.00 sati. Predviđeno vrijeme trajanja webinara je jedan sat.

Za sudjelovanje na webinaru obvezna je prijava u sustavu EMA, gdje ćete pronaći i ostale informacije o webinaru: https://ema.e-skole.hr/edukacija/8777

Snimke webinara objavljuju se na kanalu Ministarstva znanosti i obrazovanja na sustavu Meduza.Najave | Projekti | Nacionalni kurikulum