Vrednovanje nastavnog procesa (anketa kojom učenici vrednuju nastavnika) - webinar edukacije učitelja u sklopu kurikularne reforme

Webinar će se održati 20. siječnja 2020. godine u 13.00 sati.

Ministarstvo znanosti i obrazovanja organizira ciklus webinara na kojem će, tijekom sljedećih mjeseci, najuspješniji odgojno-obrazovni radnici, nagrađeni 2019. godine, predstaviti svoje primjere dobre prakse.

Stjepan Šalković
Vrednovanje nastavnog procesa (anketa kojom učenici vrednuju nastavnika)

Učenici 21. stoljeća trebali bi imati niz kompetencija za kvalitetno i produktivno sudjelovanje u društvu. Tehnološka pismenost je potrebna kako bi znali koristiti, ali i unaprijediti tehnologije današnjice. Učenik koji zna kako učiti, kako pronaći informacije i kako ih koristiti informacijski je pismen. Zbog mnoštva informacija kojima je okružen, učenik mora imati razvijeno kritičko mišljenje i zaključivanje. Kako je učenje cjeloživotni proces, samousmjeravanjem učenik će pronalaziti svoj put u karijeri. U većini poslova danas je nužna inventivnost i suradnja uz rad u heterogenom timu.
Učenje usmjereno na učenika podrazumijeva da predavač pripremi sadržaje, primjere, vježbe, zadatke, da komunicira, da pomaže u radu. Učenici će odraditi svoj dio u procesu učenja: vježbati, istraživati, raditi, zaključivati… U procesu učenja će naučiti kako rješavati probleme, kako analizirati, evaluirati, donositi zaključke, tj. kako učiti. Dobro je da učenici svoj proces učenja razmotre, analiziraju i poboljšavaju. Dio odluka što, kad i kako učiti, kao i dio vrednovanja može se dogovoriti s učenicima.

Vrednovanje je tradicionalno posao nastavnika. No, je li samo njegov? Nastavnici često dolaze do zaključka da učenici ne znaju vrednovati jer su subjektivni, nisu realni, nemaju iskustva, ne postavljaju dobro kriterije… No, postavlja se pitanje kako će znati vrednovati ako to nisu bili u prilici raditi, pa time i uvježbati. Stoga je na nastavniku da prakticira vršnjačko vrednovanje i samovrednovanje kako bi učenici stekli i tu vještinu.

Za dobivanje povratnih informacija od učenika poželjno je da i učenici vrednuju nastavnika. Na temelju literature razvijena je anketa za vrednovanje nastavnika. Autor je provodi za svoju nastavu i bit će prikazana pitanja i rezultati provedene ankete. Nastavnici se često boje da će učenici strogo ocjenjivati nastavnike koji drže visoke kriterije u nastavi, da će biti neprimjerene komunikacije u anketi ili da će odgovori biti nasumično popunjavani. Sve to se može dogoditi, ali većina učenika ovom poslu pristupa savjesno i povratne informacije nastavniku mogu biti od iznimne važnosti za unapređenje kvalitete rada. Zainteresirani nastavnici moći će kopirati anketu (Microsoft Forms ili Google Forms) za svoje potrebe.

Predavač: Stjepan Šalković, Srednja škola Krapina

Webinar će se održati 20. siječnja 2020. godine u 13.00 sati. Predviđeno vrijeme trajanja webinara je jedan sat.

Za sudjelovanje na webinaru obvezna je prijava u sustavu EMA, gdje ćete pronaći i ostale informacije o webinaru: https://ema.e-skole.hr/edukacija/8643

Snimke webinara objavljuju se na kanalu Ministarstva znanosti i obrazovanja na sustavu Meduza.Najave | Projekti | Nacionalni kurikulum