Vrednovanje (za učenje/kao učenje/naučenog) i učenici s oštećenjem sluha i/ili govora u nastavi engleskog jezika - webinar edukacije učitelja u sklopu kurikularne reforme

Webinar će se održati 9. siječnja 2020. godine u 13.00 sati.

Ministarstvo znanosti i obrazovanja organizira ciklus webinara na kojem će, tijekom sljedećih mjeseci, najuspješniji odgojno-obrazovni radnici, nagrađeni 2019. godine, predstaviti svoje primjere dobre prakse.

Iva Palčić Strčić
Vrednovanje (za učenje/kao učenje/naučenog) i učenici s oštećenjem sluha i/ili govora u nastavi engleskog jezika

Vrednovanje učenika s oštećenjem sluha i/ili govora zahtjevno je i često stresno, kako za učenike i roditelje tako i za učitelja. U webinaru će se, uz primjere iz prakse i uz uporabu digitalne tehnologije, pokazati kako pripremiti učenike s oštećenjem sluha i/ili govora za samovrednovanje i vršnjačko vrednovanje, kako na njima primjeren i razumljiv način dati povratnu informaciju važnu za formativno vrednovanje te kako ih pripremiti za vrednovanje naučenog.

Predavačica: Iva Palčić Strčić, Poliklinika Suvag

Webinar će se održati 9. siječnja 2020. godine u 13.00 sati. Predviđeno vrijeme trajanja webinara je jedan sat.

Za sudjelovanje na webinaru obvezna je prijava u sustavu EMA, gdje ćete pronaći i ostale informacije o webinaru: https://ema.e-skole.hr/edukacija/8600

Snimke webinara objavljuju se na kanalu Ministarstva znanosti i obrazovanja na sustavu Meduza.

 Najave | Projekti | Nacionalni kurikulum