Zajedničko Povjerenstvo za tumačenje Kolektivnog ugovora za znanost i visoko obrazovanje i Dodatka I. Kolektivnom ugovoru za znanost i visoko obrazovanje

Kolektivni ugovor za znanost i visoko obrazovanje i Dodatak I. Kolektivnom ugovoru za znanost i visoko obrazovanje potpisani su 27. prosinca 2018. godine, a sva ugovorena prava primjenjuju se od dana potpisa, osim članka 57. – 88. Kolektivnog ugovora, koji će se početi primjenjivati od akademske godine 2019./2020.

Ministarstvo znanosti i obrazovanja i Nezavisni sindikat znanosti i visokog obrazovanja osnovali su zajedničko Povjerenstvo za tumačenje Kolektivnog ugovora za znanost i visoko obrazovanje, koje ima četiri člana, od kojih svaka ugovorna strana imenuje po dva predstavnika. Ministarstvo znanosti i obrazovanja kao svoje članove imenovalo je: Ivanu Bulešić te kao njezinu zamjenu Miju Horvat i Kristinu Feraru Blašković te kao njezinu zamjenu Ružicu Vučić. Nezavisni sindikat znanosti i visokog obrazovanja kao svoje članove imenovalo je: Igora Radeku i Karlu Komazin te kao njihove zamjene Vilima Ribića i Anu Petošić. 

Zajedničko Povjerenstvo:

  • daje tumačenje odredaba Kolektivnog ugovora;
  • prati izvršavanje Kolektivnog ugovora i izvještava obje strane o kršenju Kolektivnog ugovora;
  • može predložiti izmjene i dopune Kolektivnog ugovora, koje su obje strane dužne razmotriti i na njih se očitovati.

Povjerenstvo donosi Poslovnik o radu, kojim se uređuje način rada Povjerenstva.

Tumačenja Povjerenstva imaju pravnu snagu i učinke Kolektivnog ugovora, dostavljaju se podnositelju upita pisanim putem i objavljuju na web stranicama Ministarstva znanosti i obrazovanja.

Upiti se podnose na obrascu koji je sastavni dio Poslovnika o radu, i može se preuzeti na poveznici

Upiti za tumačenje Kolektivnog ugovora za znanost i visoko obrazovanje zaprimaju se na adresi Ministarstva znanosti i obrazovanja, Donje Svetice 38, Zagreb, odnosno na adresi e-pošte: tumacenje.KUZVO@mzo.hr.

Dokumentacija, sukladno članku 4. stavku 8. Dodatka I. Kolektivnom ugovoru za znanost i visoko obrazovanje, dostavlja se na adresu pur.KUZVO@mzo.hr.

Tumačenja Povjerenstva redovito se objavljuju na web stranicama Ministarstva znanosti i obrazovanja: mzo.gov.hrStranica | Kolektivni ugovori | Visoko obrazovanje