Znanstveno stručni skup „Kako je biti adolescent u Hrvatskoj danas?”

  • Slika \slike\Vijesti\2019\12\Panelisti-13-12-2019\panelisti - 13-12-2019 - 1.JPG
  • Slika
  • Slika
  • Slika
Organizator skupa bio je Laboratorij za prevencijska istraživanja, Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. Na skupu su predstavljeni rezultati projekta „Pozitivan razvoj adolescenata u Hrvatskoj“.

Pisane vijesti | Priopćenja | Odgoj i obrazovanje