HITNI KONTAKTI


Kabinet ministra
Telefon: +385 1 4569 000
KabinetMZO@mzo.hr

Odnosi s javnošću
Telefon: +385 1 4569 062
uzoj@mzom.hr

Glavno tajništvo
Telefon: +385 1 4569 059
glavnotajnistvo@mzom.hr

Uprava za znanost i tehnologiju
Telefon: +385 1 4594 341
znanost@mzom.hr

Uprava za visoko obrazovanje
Telefon: +385 1 4569 041
visokoobrazovanje@mzom.hr

Uprava za odgoj i obrazovanje
Telefon: +385 1 4569 011
odgojiobrazovanje@mzom.hr

Uprava za potporu i unaprjeđenje sustava odgoja i obrazovanja
Telefon: +385 1 4594 461
standardistrategije@mzom.hr

Uprava za nacionalne manjine
Telefon: +385 1 4594 255
nacionalne-manjine@mzom.hr

Samostalni sektor prosvjetne inspekcije
Telefon: +385 1 4594 410
prosvjetnainspekcija@mzom.hr

Služba prosvjetne inspekcije - Zagreb I
Telefon: +385 1 4594 415

Područna služba prosvjetne inspekcije Split
Telefon: +385 21 490 041
prosvjetnainspekcija-split@mzom.hr

Područna služba prosvjetne inspekcije Rijeka
Telefon: +385 51 338 755
prosvjetnainspekcija-rijeka@mzom.hr

Područna služba prosvjetne inspekcije Osijek
Telefon: +385 31 283 733
prosvjetnainspekcija-osijek@mzom.hr

Samostalni sektor za pravne poslove i drugostupanjski postupak
Telefon: +385 1 4569 008
pravniposlovi@mzom.hr

Samostalni sektor za koordinaciju europskih poslova i međunarodne suradnje
Telefon: +385 1 4594 359

Samostalna služba za unutarnju reviziju
Telefon: +385 1 4569 090