Ministarstvo znanosti i obrazovanja objavljuje Odluku o donošenju Uputa za vrednovanje i ocjenjivanje tijekom nastave na daljinu te Upute za vrednovanje i ocjenjivanje tijekom nastave na daljinu

Nastava na daljinu održava se u izvanrednim okolnostima i treba iskoristiti sve njezine prednosti te pokušati umanjiti većinu nedostataka.

Upravo zbog tog razloga Ministarstvo znanosti i obrazovanja objavljuje navedene upute kako bi na jednome mjestu bili obuhvaćeni prihvatljivi načini vrednovanja i ocjenjivanja u formalnom obrazovanju u Republici Hrvatskoj, a s obzirom na tehnološke mogućnosti i procijenjenu razinu kompetencija učitelja i nastavnika.

Promjena paradigme učenja i poučavanja, koja uključuje kritičko razmišljanje, rješavanje problema i informirano donošenje odluka, razvoj kreativnosti i inovativnosti, treba biti vidljiva i u metodama vrednovanja.

Takve metode vrednovanja uspješno se mogu provoditi i u virtualnom okruženju za učenje i poučavanje te primijeniti na sve razine obrazovanja.
 

Pisane vijesti | Odluke | Odgoj i obrazovanje