1. MZO nastavna jedinica Poučavanje o holokaustu: Deportacija stanovništva NDH u ustaške logore, Zagreb, 2007.