2. MZO nastavna jedinica Poučavanje o holokaustu: Kolaboracija, konformizam, konfrontacija - Zagreb, 2007.