Odluka o financijskoj potpori javnim znanstvenim institutima, javnim sveučilištima i organizacijama civilnog društva – znanstvenim, odnosno znanstvenostručnim udrugama, za plaćanje članarine u međunarodnim znanstvenoistraživačkim tijelima (MZIT) za 2019. godinu

Na temelju članka 56. Zakona o sustavu državne uprave (Narodne novine, broj: 66/19) i članka 108. Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (Narodne novine, broj: 123/03, 105/04, 174/04, 2/07 - Odluka USRH, 46/07, 45/09, 63/11, 94/13, 139/13, 101/14 - Odluka i Rješenje USRH, 60/15 - Odluka USRH i 131/17 - Uredba) te Javnog poziva za plaćanje članarina u međunarodnim znanstvenoistraživačkim tijelima (MZIT) za 2019. godinu, KLASA: 910-04/19-02/00015, URBROJ: 533-03-19-0001, od 15. srpnja 2019. godine, ministrica znanosti i obrazovanja prof. dr. sc. Blaženka Divjak donosi Odluku o financijskoj potpori javnim znanstvenim institutima, javnim sveučilištima i organizacijama civilnog društva – znanstvenim, odnosno znanstvenostručnim udrugama, za plaćanje članarine u međunarodnim znanstvenoistraživačkim tijelima za 2019. godinu. 

Stranica | Odluke | Znanost i tehnologija