Odluka o raspodjeli i dodjeli financijskih sredstava projektima udruga za prilagodbu i izradu udžbenika/literature za potrebe slijepih i slabovidnih učenika i studenata za školsku/akademsku godinu 2022./2023.

REPUBLIKA HRVATSKA
MINISTARSTVO ZNANOSTI I OBRAZOVANJA
mzo.gov.hr
 
KLASA: 602-09/22-01/00116
URBROJ: 533-06-23-0005
Zagreb, 8. veljače 2023.
 
Na temelju članka 52. Zakona o sustavu državne uprave (Narodne novine, broj 66/19) te po objavljenom Javnom pozivu za financiranje projekata za prilagodbu i izradu udžbenika/literature za slijepe i slabovidne učenike i studente za školsku/akademsku godinu 2022./2023. (KLASA: 602-09/22-01/00116, URBROJ: 533-06-22-0003) od 13. listopada 2022. godine, a na prijedlog Povjerenstva za provedbu Javnoga poziva za financiranje projekata za prilagodbu i izradu udžbenika/literature za slijepe i slabovidne učenike i studente za školsku/akademsku godinu 2022./2023. imenovanog 7. listopada 2022. godine (KLASA: 602-09/22-01/00116, URBROJ: 533-06-22-0002), ministar znanosti i obrazovanja donosi
 
ODLUKU
o raspodjeli i dodjeli financijskih sredstava projektima udruga za prilagodbu i izradu
udžbenika/literature za potrebe slijepih i slabovidnih učenika i studenata
za školsku/akademsku godinu 2022./2023.
 
I.
 
Financijska sredstva projektima udruga za prilagodbu i izradu udžbenika/literature za potrebe slijepih i slabovidnih učenika i studenata za školsku/akademsku godinu 2022./2023. (u daljnjem tekstu: Korisnici) po objavljenom Javnom pozivu od 13. listopada 2022. godine odobravaju se u iznosu od
 
269.294,89 eura* / 2.029.002,32 kune
(dvjestošezdesetdevettisućadvjestodevedesetčetirieuraiosamdesetdevetcenti/dvamilijunadvadesetdevettisućadvijekuneitridesetdvijelipe).

Sredstva se raspoređuju u iznosima kako slijedi:
 
Red. br. Korisnici
Iznos
 

1.
 

Hrvatski savez slijepih, Zagreb, Draškovićeva 80
(projekt: „Brajicu znam, znanje dam 3“)
 
23.624,66 €
178.000,00 kn

2.
 

Udruženje za unapređivanje obrazovanja
slijepih i slabovidnih osoba
, Zagreb, Đorđićeva 20
(projekt: „Strani jezici – svijet na dlanu 1“)
 
23.890,11 €
180.000,00 kn

3.
 

Udruženje za unapređivanje obrazovanja
slijepih i slabovidnih osoba
, Zagreb, Đorđićeva 20
(projekt: „Strani jezici – svijet na dlanu 2“)
 
22.562,88 €
170.000,00 kn

4.
 

Hrvatska udruga slijepih i slabovidnih,
Čakovec, V. Morandinija 17
(projekt: „Engleski i tehnički“)
 
18.581,19 €
140.000,00 kn

5.
 

Hrvatska udruga slijepih i slabovidnih,
Čakovec, V. Morandinija 17
(projekt: „Engleski i povijest“)
 
18.581,19 €
140.000,00 kn

6.
 

Humanitarna udruga Čujem, vjerujem, vidim,
Zagreb, Medulićeva 16
(projekt: „Želim čitati, želim učiti“)
 
22.120,51 €
166.667,00 kn

7.
 

Humanitarna udruga Čujem, vjerujem, vidim,
Zagreb, Medulićeva 16
(projekt: „Prilagodba i izrada literature za potrebe slijepih i slabovidnih studenata psihologije u zvučnom formatu“)
 
22.341,76 €
168.334,00 kn

8.
 

Županijska udruga slijepih Split,
Split, Zagrebačka 17
(projekt: „Prilagođene formule i brojke za naše đake prirodnjake“)
 
22.209,04 €
167.334,00 kn

9.
 

Županijska udruga slijepih Split,
Split, Zagrebačka 17
(projekt: „Prilagođena slova za naše đake društvenjake“)
 
22.120,51 €
166.667,00 kn

10.
 

Udruga slijepih Zagreb,
Zagreb, Draškovićeva 80/III
(projekt: „Moja knjiga, moje znanje“)
 
16.590,35 €
125.000,00 kn

11.
 

Centar za istraživanje, edukaciju i primjenu novih znanja Up2date,
Zagreb, Ulica grada Mainza 29
(projekt: „Digitalna knjiga po mjeri svakog studenta“)
 
15.130,40 €
114.000,00 kn

12.
 

Udruga za promicanje kvalitetnog obrazovanja
mladih s invaliditetom „Zamisli“
,
Zagreb, Avenija Marina Držića 71a
(projekt: „Prilagodba literature za slijepe i slabovidne studente X“)
 
14.466,79 €
109.000,00 kn

13.
 

Udruga za promicanje kvalitetnog obrazovanja
mladih s invaliditetom „Zamisli“
,
Zagreb, Avenija Marina Držića 71a
(projekt: „Prilagodba literature za slijepe i slabovidne studente 10“)
 
14.245,58 €
107.333,32 kn

14.
 

Hrvatski savez udruga za mlade i studente s invaliditetom SUMSI,
Zagreb, Avenija Marina Držića 71a
(projekt: „Univerzalno ili nikako“)
 
12.829,92 €
96.667,00 kn
UKUPNO:
269.294,89 €
2.029.002,32 kn
 
 
*Fiksni tečaj konverzije 7,53450
 
II.
 
Financijska sredstva iz točke I. ove odluke osigurana su u Državnom proračunu Republike Hrvatske za 2023. godinu i projekcije za 2024. i 2025. godinu (Narodne novine, broj 145/22.), Razdjel 080 – Ministarstvo znanosti i obrazovanja, Glava 08005 – Ministarstvo znanosti i obrazovanja, Program 3701 – Razvoj odgojno obrazovanog sustava, Aktivnost 733051 – Programi izrade udžbenika za slijepe i slabovidne učenike i studente, Konto 3811 – Tekuće donacije.
 
III.
 
Sa svakim korisnikom odobrenih sredstava iz točke I. ove odluke Ministarstvo znanosti i obrazovanja zaključit će ugovor u kojem se utvrđuju međusobna prava i obveze ugovornih strana vezana uz financiranje projekata udruga.
 
Korisnici su dužni namjenski koristiti odobrena i doznačena financijska sredstva te Ministarstvu znanosti i obrazovanja, nakon izvršenja programa podnijeti izvješće o utrošenim financijskim sredstvima, a ugovorom će se utvrditi načini i rokovi dostavljanja financijskoga i pisanoga izvješća o provedbi projekta.
 
IV.
 
Ministarstvo znanosti i obrazovanja kontinuirano će obavljati kontrolu namjenskoga trošenja odobrenih sredstava, kao i provedbu plana i programa aktivnosti projekata.
 
V.
 
Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.
 
MINISTAR
prof. dr. sc. Radovan Fuchs
 
 
Dostaviti:
1. Sektor za financijske poslove
2. Arhivi.


Pisane vijesti | Odluke | Odgoj i obrazovanje