Odluka o raspodjeli i dodjeli financijskih sredstava projektima udruga za prilagodbu i izradu udžbenika/literature za potrebe slijepih i slabovidnih učenika i studenata za školsku/akademsku godinu 2023./2024.

REPUBLIKA HRVATSKA
MINISTARSTVO ZNANOSTI I OBRAZOVANJA
mzo.gov.hr
 
KLASA:   602-09/23-01/00095
URBROJ: 533-06-23-0005
Zagreb, 28. studenoga 2023.
 
Na temelju članka 52. Zakona o sustavu državne uprave (Narodne novine, broj 66/19) te po objavljenom Javnom pozivu za financiranje projekata za prilagodbu i izradu udžbenika/literature za slijepe i slabovidne učenike i studente za školsku/akademsku godinu 2023./2024. (KLASA: 602-09/23-01/00095, URBROJ: 533-06-23-0003) od 7. rujna 2023. godine, a na prijedlog Povjerenstva za provedbu Javnoga poziva za financiranje projekata za prilagodbu i izradu udžbenika/literature za slijepe i slabovidne učenike i studente za školsku/akademsku godinu 2023./2024. imenovanog 1. rujna 2023. godine (KLASA: 602-09/23-01/00095, URBROJ: 533-06-23-0002), ministar znanosti i obrazovanja donosi
 
ODLUKU
o raspodjeli i dodjeli financijskih sredstava projektima udruga za prilagodbu i izradu
udžbenika/literature za potrebe slijepih i slabovidnih učenika i studenata
za školsku/akademsku godinu 2023./2024.
 
I.
 
Financijska sredstva projektima udruga za prilagodbu i izradu udžbenika/literature za potrebe slijepih i slabovidnih učenika i studenata za školsku/akademsku godinu 2023./2024. (u daljnjem tekstu: Korisnici) po objavljenom Javnom pozivu od 7. rujna 2023. godine odobravaju se u iznosu od
 
309.000,64 eura* / 2.328.165,30 kuna (tristodevettisućaeuraišezdesetčetiricenta/dvamilijunatristodvadesetosamtisućastošezdesetpetkunaitridesetlipa). Sredstva se raspoređuju u iznosima kako slijedi:
 
Red. br. Korisnici Iznos
1. Humanitarna udruga Čujem, vjerujem, vidim, Zagreb, Medulićeva 16
(projekt: „Zaronimo u svijet znanja“)

21.833,33 €
164.503,22 kn

2. Humanitarna udruga Čujem, vjerujem, vidim, Zagreb, Medulićeva 16
(projekt: „3 kata obrazovanja“)

21.666,66 €
163.247,45 kn
 
3. Udruženje za unapređivanje obrazovanja slijepih i slabovidnih osoba, Zagreb, Đorđićeva 20
(projekt: „Matematika bez muke“)

22.000,00 €
165.759,00 kn
 
4. Udruženje za unapređivanje obrazovanja slijepih i slabovidnih osoba, Zagreb, Đorđićeva 20
(projekt: „Engleski bez muke“)

20.000,00 €
150.690,00 kn

5.
Hrvatski savez slijepih, Zagreb, Draškovićeva 80
(projekt: „Znanje pod prstima“)

22.000,00 €
165.759,00 kn
 
6. Hrvatski savez slijepih, Zagreb, Draškovićeva 80
(projekt: „Tisak veći veće znanje“)

20.000,00 €
150.690,00 kn
 
7. Županijska udruga slijepih Split, Split, Zagrebačka 17
(projekt: „Jezik učim, a pri tom se ne mučim“)

21.000,00 €
158.224,50 kn
8.
Županijska udruga slijepih Split, Split, Zagrebačka 17
(projekt: „Novo ruho stare knjige, za slijepog đaka manje brige!“)

21.000,00 €
158.224,50 kn
 
9.
Hrvatska udruga slijepih i slabovidnih, Čakovec, Kalnička 37
(projekt: „Učim dodirom OŠ“)

19.833,33 €
149.434,22 kn
 
10. Hrvatska udruga slijepih i slabovidnih, Čakovec, Kalnička 37
(projekt: „Učim dodirom SŠ“)

16.666,66 €
125.574,95 kn
11.

Udruga slijepih Zagreb, Zagreb, Draškovićeva 80/III
(projekt: „Učim prstima“)
 
19.333,33 €
145.666,97 kn
12.
Udruga za promicanje kvalitetnog obrazovanja mladih s invaliditetom „Zamisli“, Zagreb, Avenija Marina Držića 71a
(projekt: „Prilagodba literature za slijepe i slabovidne studente 11“)
 
18.333,33 €
138.132,47 kn
13.

Udruga za promicanje kvalitetnog obrazovanja mladih s invaliditetom „Zamisli“, Zagreb, Avenija Marina Držića 71a
(projekt: „Prilagodba literature za slijepe i slabovidne učenike 4“)
 
17.333,33 €
130.597,97 kn
14.
Centar za istraživanje, edukaciju i primjenu novih znanja Up2date,
Zagreb, Ulica grada Mainza 29
(projekt: „Digitalna knjiga po mjeri svakog učenika“)
 
16.334,00 €
123.068,52 kn
15.
Centar za istraživanje, edukaciju i primjenu novih znanja Up2date,
Zagreb, Ulica grada Mainza 29
(projekt: „Digitalna knjiga po mjeri svakog studenta“)
 
15.500,00 €
116.784,75 kn
16.
Hrvatski savez udruga za mlade i studente s invaliditetom SUMSI,
Zagreb, Avenija Marina Držića 71a
(projekt: „Univerzalno ili nikako 2“)
 
16.166,67 €
121.807,78 kn
UKUPNO:
309.000,64 €
2.328.165,30 kn
 

*Fiksni tečaj konverzije 7,53450
 
II.
 
Financijska sredstva iz točke I. ove odluke osigurana su u Državnom proračunu Republike Hrvatske za 2023. godinu i projekcije za 2024. i 2025. godinu (Narodne novine, broj 145/22., 63/23. i 129/23.), Razdjel 080 - Ministarstvo znanosti i obrazovanja, Glava 08005 - Ministarstvo znanosti i obrazovanja, Program 3701 - Razvoj odgojno obrazovanog sustava, Aktivnost 733051 - Programi izrade udžbenika za slijepe i slabovidne učenike i studente, Konto 3811 - Tekuće donacije.
 
III.
 
Sa svakim korisnikom odobrenih sredstava iz točke I. ove odluke Ministarstvo znanosti i obrazovanja zaključit će ugovor u kojem se utvrđuju međusobna prava i obveze ugovornih strana vezana uz financiranje projekata udruga.
 
Korisnici su dužni namjenski koristiti odobrena i doznačena financijska sredstva te Ministarstvu znanosti i obrazovanja, nakon izvršenja programa podnijeti izvješće o utrošenim financijskim sredstvima, a ugovorom će se utvrditi načini i rokovi dostavljanja financijskoga i pisanoga izvješća o provedbi projekta.
 
IV.
 
Ministarstvo znanosti i obrazovanja kontinuirano će obavljati kontrolu namjenskoga trošenja odobrenih sredstava, kao i provedbu plana i programa aktivnosti projekata.
 
V.
 
Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.
 
MINISTAR
prof. dr. sc. Radovan Fuchs
 
Dostaviti:
1. Sektor za financijske poslove
2. Arhiva.


Pisane vijesti | Odluke | Odgoj i obrazovanje