Ministarstvo znanosti i obrazovanja potpisalo prvih 14 programskih ugovora s javnim znanstvenim institutima i javnim veleučilištima

 • Slika
 • Slika
 • Slika
 • Slika
 • Slika
 • Slika
 • Slika
 • Slika
 • Slika
Ministarstvo znanosti i obrazovanja potpisalo je prvih 14 programskih ugovora s javnim znanstvenim institutima i javnim veleučilištima.
 
Programski ugovor novi je instrument javnog financiranja znanstvenih ustanova u 100-postotnom iznosu njihovih proračuna (svi troškovi, uključujući i financiranje plaća svih zaposlenika kao i eventualno zapošljavanje novih) koji omogućuje ustanovama da samostalno upravljaju znanstvenom djelatnošću, ali u skladu s nacionalnim strateškim ciljevima i na temelju rezultata.

Programskim ugovorom utvrđuje se ukupno četverogodišnje financiranje javnih znanstvenih instituta iz sredstava državnoga proračuna, a sastoji se od osnovne, razvojne i izvedbene proračunske komponente sukladno novom Zakonu o visokom obrazovanju i znanstvenoj djelatnosti. 

Programski ugovor omogućuje javnim znanstvenim institutima i visokim učilištima određivanje svojih ciljeva i sredstva za njihovo ostvarenje, i to povezanim ulaganjima iz državnoga proračuna i Nacionalnoga plana oporavka i otpornosti. Kriteriji financiranja programskim ugovorom temelje se na nacionalnim strateškim smjernicama i izravno ovise o rezultatima i kvaliteti znanstvenoga rada. 
Strateški ciljevi propisani Uredbom koje javni znanstveni instituti i visoka učilišta moraju ostvariti u sklopu ugovorenoga programskog razdoblja su:
 1. Podizanje znanstvene izvrsnosti
 2. Jačanje suradnje s gospodarstvom te razvoj nacionalnoga i regionalnoga identiteta i kulture
 3. Povećanje relevantnosti, kvalitete i učinkovitosti studiranja
 4. Jačanje društvene odgovornosti. 
Instituti i veleučilišta samostalno su birali desetak ili više posebnih ciljeva i pripadajućih aktivnosti kojima će ostvarivati te ciljeve u četverogodišnjem razdoblju iz kataloga ciljeva koje je pripremilo Ministarstvo. 

Mogući posebni ciljevi ustanova uključuju sva područja djelatnosti znanstvenih instituta i visokih učilišta poput: povećanja sudjelovanja u kompetitivnom projektnom financiranju, jačanja međunarodne znanstvene suradnje i znanstvene aktivnosti, unaprjeđenja pružanja znanstvenih, istraživačkih ili tehnoloških usluga na slobodnom tržištu, povećanja redovitosti i završnosti studiranja, usmjeravanja studijskih programa prema razvoju vještina koje jačaju konkurentnost na tržištu rada, rada na aktivnostima od nacionalnoga značaja, unaprjeđenja poslovanja…

U programskim ugovorima, nakon provedenih pregovora, Ministarstvo je s ustanovama ugovorilo četverogodišnje financiranje aktivnosti kojima se pridonosi ostvarenju ugovorenih ciljeva te će njihovu provedbu i ostvarenje zacrtanih pokazatelja uspjeha pratiti uz pomoć neovisnih stručnjaka. 

Ovime je napravljen značajan korak u reformi iz Nacionalnoga programa oporavka i otpornosti, „Reforma i jačanje kapaciteta javnoga znanstveno-istraživačkog sektora za istraživanje i razvoj“ za koje je nadležno Ministarstvo znanosti i obrazovanja. 

Glavni cilj reforme je reorganizacijom javnoga znanstvenog sektora povećati njegovu kvalitetu i međunarodnu vidljivost, ojačati ciljana istraživanja i utjecaj znanosti na daljnji razvoj inovacija, gospodarstva i društva. Reforma uključuje: 
 • donošenje novog modela programskih sporazuma za financiranje javnoga znanstveno-istraživačkog sustava, što je provedeno donošenjem novog Zakona o visokom obrazovanju i znanosti i Uredbe o programskom financiranju javnih visokih učilišta i javnih znanstvenih instituta u Republici Hrvatskoj 2022. i 2023. godine  
 • povećanje proračuna znanstvenih ustanova radi utjecajnijih istraživanja, što je ostvareno dodatnom investicijom u proračune iz NPOO-a za istraživačke projekte (više od 19 milijuna eura za 14 institucija s kojima je potpisan programski ugovor)
 • poboljšanje kvalitete znanstveno-istraživačkog rada poticanjem prelaska na sustav financiranja prema rezultatima, s obzirom na to da programski ugovor nosi definirane četverogodišnje ciljeve i pokazatelje rezultata o kojima ovisi i ukupni iznos iz državnoga proračuna.
Potpisivanjem programskih ugovora prvi put je uspostavljen potpuni pravni i financijski okvir institucionalnog financiranja znanstvene djelatnosti, koji će dovesti do veće autonomije i utjecajnijih rezultata znanstvenih istraživanja, povećanja relevantnosti, kvalitete i učinkovitosti studiranja, većeg broja konkurentnih projekata, jače međunarodne suradnje i većeg broja suradnji s poduzećima.

Cilj ulaganja je unaprijediti sustav financiranja znanstvenoga rada sveučilišta i znanstvenih instituta kako bi se postigla veća autonomija, kvaliteta i veća usmjerenost istraživačkih rezultata na razvoj gospodarstva i društva. 

Ukupna četverogodišnja vrijednost svih programskih ugovora za prvih 14 institucija koje su završile pregovore je 302.189.829,63 EUR, od čega je 19.670.838,90 EUR dodatnih sredstava predviđenih za istraživačke projekte institucije iz NPOO-a, što je povećanje više od 10 posto godišnje u odnosu na 2023. godinu. 

Programske ugovore potpisali su sljedeći javni znanstveni instituti i visoka učilišta:
 1. Institut za oceanografiju i ribarstvo, Split
 2. Ekonomski institut, Zagreb
 3. Institut za razvoj i međunarodne odnose, Zagreb
 4. Institut za medicinska istraživanja i medicinu rada, Zagreb
 5. Hrvatski šumarski institut, Zagreb
 6. Institut za fiziku, Zagreb
 7. Institut za jadranske kulture i melioraciju krša, Split
 8. Institut Ruđer Bošković, Zagreb
 9. Institut za društvena istraživanja, Zagreb
 10. Institut za turizam, Zagreb
 11. Institut za etnologiju i folkloristiku, Zagreb
 12. Institut za arheologiju, Zagreb
 13. Institut za hrvatski jezik, Zagreb
 14. Tehničko veleučilište u Zagrebu.
Fotografije preuzete s Hine.

Pisane vijesti | Priopćenja | Znanost i tehnologija