Ministarstvo znanosti i obrazovanja potpisalo 13 programskih ugovora s javnim znanstvenim institutima i javnim veleučilištem

 • Slika
 • Slika
 • Slika
Ministarstvo znanosti i obrazovanja potpisalo je 28. prosinca 2023. godine programske ugovore s 12 javnih znanstvenih instituta i jednim javnim veleučilištem. 
 
Programski ugovor uključuje financiranja javnih znanstvenih instituta i visokih učilišta u stopostotnom iznosu njihovih proračuna, uključujući plaće i materijalna prava svih postojećih zaposlenika, ali i budućih zaposlenika sukladno planovima napredovanja i zapošljavanja koji su sastavni dio programskoga ugovora. Osim navedenoga, programski ugovor sadrži tablični prikaz ciljeva, pokazatelja i aktivnosti, prijedlog razvojne i izvedbene proračunske komponente koji je izradio javni znanstveni institut odnosno javno visoko učilište i pokazatelje ishoda.  
 
Programske ugovore potpisali su 28. prosinca 2023. godine sljedeći javni znanstveni instituti i javno veleučilište:
 
 1. Hrvatski institut za povijest
 2. Institut za povijest umjetnosti
 3. Hrvatski veterinarski institut
 4. Poljoprivredni institut Osijek
 5. Institut za istraživanje migracija
 6. Staroslavenski institut
 7. Institut za poljoprivredu i turizam
 8. Institut za javne financije
 9. Hrvatski geološki institut
 10. Institut za filozofiju
 11. Institut društvenih znanosti Ivo Pilar
 12. Institut za antropologiju
 13. Veleučilište u Karlovcu.

Programskim ugovorom utvrđeno je četverogodišnje financiranje navedenih javnih znanstvenih instituta i javnog veleučilišta iz sredstava državnoga proračuna, a sastoji se od osnovne, razvojne i izvedbene proračunske komponente sukladno novom Zakonu o visokom obrazovanju i znanstvenoj djelatnosti. 
 
Ukupna četverogodišnja vrijednost programskih ugovora potpisanih 28. prosinca 2023. godine iznosi 151.638.013,94 EUR, od čega je 10.420.169,66 EUR dodatnih sredstava predviđenih za istraživačke projekte institucije iz Nacionalnoga plana oporavka i otpornosti, što je povećanje više od 10 posto godišnje u odnosu na 2023. godinu.
 
Programski ugovor omogućio je ustanovama da definiraju svoje ciljeve i sredstva za njihovo ostvarenje, i to povezanim ulaganjima iz državnoga proračuna i Nacionalnoga plana oporavka i otpornosti. Kriteriji financiranja programskim ugovorom temelje se na nacionalnim strateškim smjernicama i izravno ovise o rezultatima i kvaliteti znanstvenoga rada.
 
Ostvarenje strateških ciljeva prati Ministarstvo uz pomoć pokazatelja ishoda. Strateški ciljevi propisani Uredbom o programskom financiranju javnih visokih učilišta i javnih znanstvenih instituta u Republici Hrvatskoj koje javni znanstveni instituti i veleučilište moraju ostvariti u sklopu ugovorenoga programskog razdoblja su:
 
 1. Podizanje znanstvene izvrsnosti
 2. Jačanje suradnje s gospodarstvom te razvoj nacionalnoga i regionalnoga identiteta i kulture
 3. Povećanje relevantnosti, kvalitete i učinkovitosti studiranja
 4. Jačanje društvene odgovornosti.

Osim strateških ciljeva javni znanstveni instituti i javno veleučilište samostalno su birali sedam ili više posebnih ciljeva i pripadajućih razvojnih i izvedbenih aktivnosti te mjerljive pokazatelje ostvarivanja pojedinoga cilja iz Kataloga ciljeva i pokazatelja.
 
Ministarstvo znanosti i obrazovanja uspješno je u prosincu 2023. godine završilo pregovore sa svih 25 javnih znanstvenih instituta i 2 javna visoka učilišta. Ovime je značajno nadmašeno ispunjenje pokazatelja reformi planiranih u sklopu Nacionalnoga plana oporavka i otpornosti.
 
Naime, reformom se planira povećati kvalitetu i međunarodnu vidljivost javnoga istraživačkog sektora, ojačati ciljano istraživanje i utjecaj znanosti na daljnji razvoj inovacija, gospodarstva i društva. Donošenjem novoga Zakona o visokom obrazovanju i znanstvenoj djelatnosti i Uredbe o programskom financiranju javnih visokih učilišta i javnih znanstvenih instituta u Republici Hrvatskoj usvojen je novi model financiranja, koji ovisi o ostvarenju rezultata, a sklapanjem programskih ugovora i dodatnim ulaganjima iz Nacionalnoga plana oporavka i otpornosti povećan je proračun znanstvenih ustanova u svrhu provođenja utjecajnijih istraživanja.
 
Zaključno, potpisivanjem programskih ugovora prvi put je uspostavljen potpuni pravni i financijski okvir institucionalnog financiranja znanstvene djelatnosti, koji će dovesti do veće autonomije i utjecajnijih rezultata znanstvenih istraživanja, povećanja relevantnosti, kvalitete i učinkovitosti studiranja, većeg broja konkurentnih projekata, jače međunarodne suradnje i većeg broja suradnji s poduzećima te do razvoja gospodarstva i društva u cjelini.


Pisane vijesti | Priopćenja | Znanost i tehnologija