Državni tajnik Ivica Šušak sudjelovao na sastanku Vijeća EU-a za konkurentnost (COMPET)

  • Slika
  • Slika
  • Slika
  • Slika
Državni tajnik u Ministarstvu znanosti i obrazovanja, gospodin Ivica Šušak, sudjelovao je na sastanku Vijeća ministara za konkurentnost za područja istraživanja i svemira koji je 8. prosinca 2023. godine održan u Bruxellesu. 

Na sastanku Vijeća ministara nadležnih za znanost odobreni su Zaključci o jačanju uloge i učinka istraživanja i inovacija u procesu oblikovanja politika u Uniji kojima se naglašava važnost jačanja uloge i učinka istraživanja i inovacija u procesima donošenja odluka u Uniji kojima se prepoznaje da znanstveno utemeljeni postupci donošenja politika mogu poboljšati kvalitetu i ojačati koherentnost političkih inicijativa i javnih politika, te poboljšati živote građana i osnažiti demokraciju.

Postignut je politički dogovor o Preporuci Vijeća o europskom okviru za privlačenje i zadržavanje istraživačkih, inovacijskih i poduzetničkih talenata u Europi te je održana politička rasprava na temu vrednovanja istraživanja kao instrumenta za gospodarski i industrijski oporavak i otpornost. Državni tajnik naglasio je važnost prepoznavanja vrednovanja rezultata istraživanja za stvaranje socijalne i gospodarske vrijednosti, ali i nužnost suradnje na razini europskoga inovacijskog sustava, nacionalnih inovacijskih sustava i kontinuirane edukacije kako bi se bolje razumio proces vrednovanja znanja. Dodatno je naglašena važnost učinkovitog prijenosa rezultata projekata istraživanja i inovacija u industriju i poduzetništvo.

Zaključno je na radnom ručku održana rasprava na temu jačanja politika za mlade i rodnu jednakost u istraživanjima i inovacijama gdje je istaknuto da Hrvatska aktivno radi na smanjivanju rodne nejednakosti u znanosti.

U popodnevnom dijelu sastanka Vijeća za konkurentnost u sastavu ministara nadležnih za svemir odobreni su Zaključci o trenutačnom stanju u području upravljanja svemirskim prometom kojima se podsjeća na važnost upravljanja svemirskim prometom kao i na razvoj pristupa koji će pridonijeti svemirskoj sigurnosti, zaštiti i održivosti. Dodatno se naglašava važnost sigurnog, mirnog i održivog korištenja i iskorištavanja svemirskog okruženja za sadašnje i buduće generacije. 

Državni tajnik Šušak istaknuo je prilikom razmjene mišljenja na temu Buduće svemirske politike EU-a u svijetu koji se mijenja važnost koordiniranog i zajedničkog djelovanja u kontekstu rasprave o svemiru i svemirskim tehnologijama te je podržao stavljanje naglaska na okolišnu i svemirsku održivost. Dodatno je pozdravljena dvostruka upotreba komponenti Svemirskoga programa Unije i napori u osiguravanju tehnološke suverenosti Unije.

Pisane vijesti | Priopćenja | Znanost i tehnologija