Odluke o kriterijima za sufinanciranje roditeljskog udjela u cijeni predškolskog odgoja, predškole, produženog boravka, izvanučioničke nastave te smještaja i prehrane u učenički/studentski dom za pripadnike romske nacionalne manjine u školskoj godini 2023./2024.