Bajke, priče i legende - nezaobilazne stube u odgoju i obrazovanju - webinar edukacije učitelja u sklopu kurikularne reforme

Webinar će se održati 5. veljače 2020. godine u 11.00 sati.

Ministarstvo znanosti i obrazovanja organizira ciklus webinara na kojem će, tijekom sljedećih mjeseci, najuspješniji odgojno-obrazovni radnici, nagrađeni 2019. godine, predstaviti svoje primjere dobre prakse.

Danica Pelko
Bajke, priče i legende - nezaobilazne stube u odgoju i obrazovanju

Riječ je o temi kojom ću sudionicima webinara pokušati objasniti smisao, značenje i važnost bajke, priče i legende u odgoju i odrastanju.

To ću učiniti u sklopu ovih točaka:

  • Nužnost i neizbježnost nestvarnog i nemogućeg
  • Pripovijedanje kao tehnika prijenosa bajke, priče i legende
  • Pripovijedanje kao put prema čitanju
  • Pričaonica kao magnet za privlačenje djece u knjižnicu
  • Dan bajke kao škola pripovijedanja.

Predavačica: Danica Pelko, Osnovna škola Donja Stubica

Webinar će se održati 5. veljače 2020. godine u 11.00 sati. Predviđeno vrijeme trajanja webinara je jedan sat.

Za sudjelovanje na webinaru obvezna je prijava u sustavu EMA, gdje ćete pronaći i ostale informacije o webinaru: https://ema.e-skole.hr/edukacija/9695

Snimke webinara objavljuju se na kanalu Ministarstva znanosti i obrazovanja na sustavu Meduza.Najave | Projekti | Nacionalni kurikulum