Savjetovanje sa zainteresiranom javnosti o Nacrtu Smjernica za planiranje i izradu individualiziranih kurikuluma za učenike s teškoćama

Na temelju članka 39. Zakona o sustavu državne uprave (Narodne novine, broj 150/2011., 12/2013., 93/2016. i 104/2016.) i članka 95. Uredbe o unutarnjem ustrojstvu Ministarstva znanosti i obrazovanja (Narodne novine, broj 86/2917.), ministrica znanosti i obrazovanja donijela je Odluku o imenovanju predsjednika i članova Radne skupine za izradu Nacrta Smjernica za planiranje individualiziranih obrazovnih programa i individualiziranih pristupa učenju i poučavanju za učenike s teškoćama (KLASA: 602-01/19-01/00497; URBROJ: 533-06-19-0002, od 12. srpnja 2019.).

Javno savjetovanje otvoreno je do 27. veljače 2020. godine i dostupno je na portalu eSavjetovanja na sljedećoj poveznici: https://esavjetovanja.gov.hr/ECon/MainScreen?entityId=13325.

 Pisane vijesti | Odluke | Savjetovanja