Učenici s PSA (poremećaj iz spektra autizma) u redovnoj školi - prilagodba sadržaja, metode rada i izrada didakte - webinar edukacije učitelja u sklopu kurikularne reforme

Webinar će se održati 4. veljače 2020. godine u 15.00 sati.

Ministarstvo znanosti i obrazovanja organizira ciklus webinara na kojem će tijekom sljedećih mjeseci najuspješniji odgojno-obrazovni radnici nagrađeni 2019. godine predstaviti svoje primjere dobre prakse.

Sanja Barić
Učenici s PSA (poremećaj iz spektra autizma) u redovnoj školi - prilagodba sadržaja, metode rada i izrada didakte

Primjenjujući načelo inkluzivnog obrazovanja zadnjih godina, sve više učenika s poremećajem iz aspekta autizma (PSA) biva uključeno u redovan sustav odgoja i obrazovanja.
Učenici s PSA se zbog specifičnog načina obrade informacija te ostalih poteškoća koje poremećaj nosi sa sobom vrlo teško nose s nastavnim sadržajem koji trebaju usvojiti.
Učiteljima je potrebna pomoć stručnjaka edukacijsko-rehabilitacijskog profila oko načina prilagodbe sadržaja, metoda rada i izrade didakte kako bi nastavni sadržaj učenicima bio razumljiv i zanimljiv, te kako bi učenje bilo uspješnije te kako bi u konačnici svi uključeni u odgoj i obrazovanje bili zadovoljni, sretni i uspješni.

Predavačica: Sanja Barić, Centar za autizam Rijeka

Webinar će se održati 4. veljače 2020. godine u 15.00 sati. Predviđeno vrijeme trajanja webinara je jedan sat.

Za sudjelovanje na webinaru obvezna je prijava u sustavu EMA, gdje ćete pronaći i ostale informacije o webinaru: https://ema.e-skole.hr/edukacija/9632

Snimke webinara objavljuju se na kanalu Ministarstva znanosti i obrazovanja na sustavu Meduza.Najave | Projekti | Nacionalni kurikulum