Posebni nastavni programi za učenike s teškoćama u razvoju

Na temelju članka 65. stavka 3. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine, broj 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 94/13, 152/14, 7/17, 68/18, 98/19, 64/20, 133/20, 151/22 i 156/23) ministar znanosti i obrazovanja donio je:

Odluku o donošenju Posebnoga nastavnog programa za osnovnu i srednju školu za učenike s teškoćama u razvoju (KLASA: 602-01/23-01/00079, URBROJ: 533-06-24-0001 od 18. ožujka 2024.). 
Sastavni dio Odluke je Posebni nastavni program za osnovnu i srednju školu za učenike s teškoćama u razvoju. 
Odluka je objavljena u Narodnim novinama, broj 42/24. i dostupna je na sljedećoj poveznici.
Stupa na snagu osmoga dana od dana objave i postupno se primjenjuje od školske godine 2024./2025.

Odluku o donošenju Posebnoga nastavnog programa za stjecanje kompetencija u aktivnostima svakodnevnoga života i rada za učenike s teškoćama u razvoju i Posebnoga nastavnog programa za stjecanje kompetencija u aktivnostima svakodnevnoga života i rada za učenike s poremećajem iz spektra autizma za osnovnu školu (KLASA: 602-01/23-01/00080, URBROJ: 533-06-24-0001 od 18. ožujka 2024.). 
Sastavni dio Odluke je Posebni nastavni program za stjecanje kompetencija u aktivnostima svakodnevnoga života i rada za učenike s teškoćama u razvoju i Posebni nastavni program za stjecanje kompetencija u aktivnostima svakodnevnoga života i rada za učenike s poremećajem iz spektra autizma za osnovnu školu. 
Odluka je objavljena u Narodnim novinama, broj 42/24. i dostupna je na sljedećoj poveznici
Stupa na snagu osmoga dana od dana objave i primjenjuje se od školske godine 2024./2025.

Pisane vijesti | Odluke | Odgoj i obrazovanje