Dobitnici državne nagrade za znanost za 2020. godinu

REPUBLIKA HRVATSKA
MINISTARSTVO ZNANOSTI I OBRAZOVANJA
mzo.gov.hr


ODBOR ZA PODJELU DRŽAVNIH NAGRADA ZA ZNANOST, imenovan Odlukom Hrvatskoga sabora (Narodne novine, br. 75/21.), na temelju Zakona o hrvatskim državnim nagradama za znanost (Narodne novine, br. 108/95., 104/97. i 142/98.), na 2. sjednici održanoj 16. prosinca 2021. godine donio je
 
ODLUKU O DODJELI
DRŽAVNIH NAGRADA ZA ZNANOST ZA 2020. GODINU


I. Nagradom za životno djelo nagrađuju se:

- područje prirodnih znanosti:
1. dr. sc. Kata Majerski, zaslužna znanstvenica
Instituta Ruđer Bošković

- područje tehničkih znanosti:
2. prof. dr. sc. Frano Barbir, professor emeritus
, Fakultet elektrotehnike, strojarstva i brodogradnje Sveučilišta u Splitu

- područje biomedicine i zdravstva:
3. prof. dr. sc. Bojan Polić
, Medicinski fakultet Sveučilišta u Rijeci

- područje biotehničkih znanosti:
4. prof. dr. sc. Jagoda Šušković, professor emeritus
, Prehrambeno-biotehnološki fakultet Sveučilišta u Zagrebu

- područje društvenih znanosti:
5. prof. dr. sc.  Dean Ajduković, professor emeritus
, Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu
 
II. Godišnjom nagradom za znanost nagrađuju se:

- područje prirodnih znanosti:
1. dr. sc. Petra Bajo
, Hrvatski geološki institut
2. dr. sc. Goran Gajski, Institut za medicinska istraživanja i medicinu rada
3. prof. dr. sc. Filip Najman, Prirodoslovno-matematički fakultet Sveučilišta u Zagrebu 

- područje tehničkih znanosti:
4. prof. dr. sc. Stanislav Kurajica
, Fakultet kemijskog inženjerstva i tehnologije Sveučilišta u Zagrebu
5. znanstveni suradnici: doc. dr. sc. Željka Lučev Vasić i prof. dr. sc. Mario Cifrek, Fakultet elektrotehnike i računarstva Sveučilišta u Zagrebu
6. prof. dr. sc. Jasna Prpić-Oršić, Tehnički fakultet Sveučilišta u Rijeci

- područje biomedicine i zdravstva:
7. prof. dr. sc. Davor Ježek
, Medicinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu i Klinički bolnički centar Zagreb
8. prof. dr. sc. Ivana Miletić, Stomatološki fakultet Sveučilišta u Zagrebu

- područje biotehničkih znanosti:
9. prof. dr. sc. Đurđica Ačkar
, Prehrambeno-tehnološki fakultet Sveučilišta Josip Juraj Strossmayer u Osijeku
10. prof. dr. sc. Boro Mioč, Agronomski fakultet Sveučilišta u Zagrebu
11. prof. dr. sc. Ivana Radojčić Redovniković, Prehrambeno-biotehnološki fakultet Sveučilišta u Zagrebu

- područje društvenih znanosti:
12. prof. dr. sc. Dario Miočević
, Ekonomski fakultet Sveučilišta u Splitu
13. prof. dr. sc. Pavle Mikulić, Kineziološki fakultet Sveučilišta u Zagrebu
14. znanstveni suradnici: prof. dr. sc. Vlado Šakić i doc. dr. sc. Ljiljana Dobrovšak, Institut društvenih znanosti Ivo Pilar

- područje humanističkih znanosti:
15. prof. dr. sc. Miroslav Akmadža
, Hrvatski institut za povijest - Podružnica za povijest Slavonije, Srijema i Baranje
 
III. Godišnjom nagradom za popularizaciju i promidžbu znanosti nagrađuju se:

- područje prirodnih znanosti:
1. prof. dr. sc. Vedrana Mikulić Crnković
, Odjel za matematiku Sveučilišta u Rijeci

- područje tehničkih znanosti:
2. prof. dr. sc. Zrinka Barišić Marenić
, Arhitektonski fakultet Sveučilišta u Zagrebu

- područje biomedicine i zdravstva:
3. doc. dr. sc. Nina Pereza
, Medicinski fakultet Sveučilišta u Rijeci

- područje biotehničkih znanosti:
4. prof. dr. sc. Nada Vahčić
, Prehrambeno-biotehnološki fakultet Sveučilišta u Zagrebu

- područje humanističkih znanosti:
5. dr. sc. Dinko Župan
, Hrvatski institut za povijest - Podružnica za povijest Slavonije, Srijema i Baranje
 
IV. Godišnjom nagradom za znanstvene novake nagrađuju se:

- područje prirodnih znanosti:
1. dr. sc. Stipe Lukin
, Institut Ruđer Bošković

- područje tehničkih znanosti:
2. doc. dr. sc. Anamarija Rogina
, Fakultet kemijskog inženjerstva i tehnologije Sveučilišta u Zagrebu

- područje biomedicine i zdravstva:
3. dr. sc. Inga Kavazović
, Medicinski fakultet Sveučilišta u Rijeci

- područje biotehničkih znanosti:
4. dr. sc. Manuela Panić
, Prehrambeno-biotehnološki fakultet Sveučilišta u Zagrebu

- područje društvenih znanosti:
5. Barbara Gilić, mag. cin.
, Kineziološki fakultet Sveučilišta u Splitu

- područje humanističkih znanosti:
6. dr. sc. Ana Mihaljević
, Staroslavenski institut

Ukupno je dodijeljena 31 državna nagrada za znanost za 2020. godinu.

KLASA: 061-03/21-02/00010
URBROJ: 533-3-21-0001
Zagreb, 16. prosinca 2021.

PREDSJEDNIK
Hrvatskoga sabora i predsjednik Odbora za podjelu državnih nagrada za znanost
Gordan Jandroković


Pisane vijesti