Donošenje Odluke o ponovnom imenovanju regionalnih centara kompetentnosti u strukovnom obrazovanju

Ministar znanosti i obrazovanja donio je 20. srpnja 2023. godine Odluku o ponovnom imenovanju regionalnih centara kompetentnosti u strukovnom obrazovanju u (pod)sektorima: turizam i ugostiteljstvo, strojarstvo, elektrotehnika i računalstvo, poljoprivreda i zdravstvo, u skladu s člankom 33. Zakona o strukovnom obrazovanju (Narodne novine, broj 30/2009., 24/2010., 22/2013., 25/2018. i 69/2022.).

Temeljna obilježja centara kompetentnosti su inovativni modeli učenja, izvrsnost nastavnika, predavača i mentora kod poslodavaca te visokokvalitetna infrastruktura, konstruktivna i kreativna suradnja sa socijalnim partnerima, javnim sektorom te gospodarskim subjektima i drugim zainteresiranim institucijama na lokalnoj, regionalnoj i međunarodnoj razini.

Ukupno je imenovano 25 regionalnih centara kompetentnosti koji su u prethodnom razdoblju, korištenjem sredstava strukturnih fondova EU-a, osigurali visokokvalitetnu infrastrukturu, nabavu specijalizirane opreme, razvoj kadrovskih i stručnih kapaciteta, razvoj i modernizaciju strukovnih kurikuluma, kao i razvoj različitih programa usavršavanja i osposobljavanja koji će se provoditi u redovitom obrazovanju i u sustavu obrazovanja odraslih (cjeloživotno učenje).

Pisane vijesti | Odluke | Srednje obrazovanje