Državne potpore za istraživanje, razvoj i inovacije

Donesen Program dodjele državnih potpora za projekte dokazivanja inovativnog koncepta

Ministar znanosti i obrazovanja donio je Program dodjele državnih potpora za projekte dokazivanja inovativnog koncepta (dalje: Program).  

Temeljem Programa mikro, mala i srednja poduzeća moći će ostvariti pravo na potporu za projekte istraživanja i razvoja (članak 25. Uredbe o općem skupnom izuzeću) i na potporu za inovacije za MSP-ove (članak 28. Uredbe o općem skupnom izuzeću), a u okviru poziva na dostavu projektnih prijedloga „Dokazivanje inovativnog koncepta“ (dalje: Poziv).

Pozivom „Dokazivanje inovativnog koncepta“ se predviđa dodjela bespovratnih sredstava mikro, malim i srednjim poduzećima te znanstvenim organizacijama, za sufinanciranje pretkomercijalnih aktivnosti u početnoj fazi razvoja novih proizvoda, usluga i tehnoloških procesa, a kako bi se utvrdio potencijal za komercijalizaciju, usmjerio daljnji razvoj i smanjio rizik investicije.

Uvjeti dodjele potpore definirani u Programu bit će razrađeni i u Pozivu čija objava se planira u kraćem roku.

Pisane vijesti | Projekti | EU fondovi