Državni tajnik Ivica Šušak sudjelovao na sastanku Vijeća EU-a za konkurentnost (COMPET)

  • Slika
  • Slika
Državni tajnik u Ministarstvu znanosti i obrazovanja, gospodin Ivica Šušak, sudjelovao je na sastanku Vijeća ministara za konkurentnost za područja istraživanja i svemira koji se 26. studenoga 2021. g. održao u Bruxellesu.

Na sastanku Vijeća ministara odobreni su Zaključci o budućnosti upravljanja Europskim istraživačkim prostorom (EIP) i donesen je Pakt za istraživanje i inovacije u Europi te je održana politička rasprava na temu Istraživanja i inovacija u postizanju međusektorskih ciljeva.

Državni tajnik Šušak je iznio pet kratkih poruka vezanih uz temu. Podržao je horizontalno prepoznavanje istraživanja i inovacija na razini Unije te istaknuo da se ono ne smije promatrati jednostrano. Naglasio je važnost jasnog okvira za sinergije među različitim programima Unije, kao i među različitim izvorima financiranja. Također je podsjetio da moramo zadržati jaku ambiciju u odnosu na prethodno dogovorena ulaganja koja mogu imati ogroman učinak na postizanje klimatskih i energetskih ciljeva.

U popodnevnom dijelu sastanka Vijeća za konkurentnost u sastavu ministara nadležnih za svemir odobreni su Zaključci naslovljeni „Svemir za sve“ te je održana politička rasprava na temu Dugoročne održivosti, održivog razvoja i financiranja „Novog svemira“. „Novi svemir“ podrazumijeva stvaranje novih tržišta i to je naročito zanimljiva tema državama koje tek grade svoje kapacitete u ovome sektoru, poput Hrvatske. Državni tajnik Šušak istaknuo je potrebu da se ubuduće adresira činjenica da Svemirski program Unije ne predviđa posebna sredstva za aktivnosti vezane uz „Novi svemir“ te je pozdravio inicijativu CASSINI.

Zaključno, slovenska delegacija i Europska komisija su predstavili institucionalizirana europska partnerstva, plan djelovanja ESFRI-ja 2021. te upravljanje svemirskim prometom.

Stranica | Priopćenja | Znanost i tehnologija