Glazba u nastavi njemačkoga jezika - didaktizirani primjeri - webinar edukacije učitelja u sklopu kurikularne reforme

Webinar će se održati 3. siječnja 2020. godine u 9.00 sati.

Ministarstvo znanosti i obrazovanja organizira ciklus webinara na kojem će, tijekom sljedećih mjeseci, najuspješniji odgojno-obrazovni radnici, nagrađeni 2019. godine, predstaviti svoje primjere dobre prakse.

Andreja Korčanin
Glazba u nastavi njemačkoga jezika - didaktizirani primjeri

Nastavnicima će biti predstavljeni didaktizirani primjeri njemačkih pjesama koji su se pokazali dobrima i primjenjivima u neposrednom radu s učenicima gotovo svih razina znanja te s načinima didaktizacije.

Predavačica: Andreja Korčanin, Gimnazija Sesvete

Webinar će se održati 3. siječnja 2020. godine u 9.00 sati. Predviđeno vrijeme trajanja webinara je jedan sat.

Za sudjelovanje na webinaru obvezna je prijava u sustavu EMA, gdje ćete pronaći i ostale informacije o webinaru: https://ema.e-skole.hr/edukacija/8588

Snimke webinara objavljuju se na kanalu Ministarstva znanosti i obrazovanja na sustavu Meduza.Najave | Projekti | Nacionalni kurikulum