Primjena Loomena u nastavi informatike u gimnaziji - webinar edukacije učitelja u sklopu kurikularne reforme

Webinar će se održati 3. siječnja 2020. godine u 11.00 sati.

Ministarstvo znanosti i obrazovanja organizira ciklus webinara na kojem će, tijekom sljedećih mjeseci, najuspješniji odgojno-obrazovni radnici, nagrađeni 2019. godine, predstaviti svoje primjere dobre prakse.

Saida Deljac
Primjena Loomena u nastavi informatike u gimnaziji

Izlaganje će pokazati primjer dobre prakse korištenja Loomena u organizaciji i izvođenju nastave informatike za učenike od 1. do 4. razreda prirodoslovno-matematičke gimnazije.

Primjeri će uključivati prikaz sadržaja i aktivnosti koje se provode s učenicima u Loomenu uz naglasak na njihovo povezivanje s kurikulumom nastave informatike.

Predavačica: Saida Deljac, V. gimnazija Zagreb

Webinar će se održati 3. siječnja 2020. godine u 11.00 sati. Predviđeno vrijeme trajanja webinara je jedan sat.

Za sudjelovanje na webinaru obvezna je prijava u sustavu EMA, gdje ćete pronaći i ostale informacije o webinaru: https://ema.e-skole.hr/edukacija/8590

Snimke webinara objavljuju se na kanalu Ministarstva znanosti i obrazovanja na sustavu Meduza.Najave | Projekti | Nacionalni kurikulum