Globalna konvencija o priznavanju kvalifikacija u visokom obrazovanju

Ministarstvo znanosti i obrazovanja sudjelovalo je u međunarodnim konzultacijama za izradu Globalne konvencije o priznavanju kvalifikacija u visokom obrazovanju UNESCO-a (u daljnjem tekstu Globalna konvencija).

U ožujku 2019. godine završio je konzultacijski proces u kojem su sudjelovale sve države članice UNESCO-a, a Globalna konvencija usvojena je 25. studenoga 2019. godine na Općoj skupštini UNESCO-a, većinom glasova predstavnika država članica.

Nakon usvajanja uslijedio je postupak ovjere i usklađivanja teksta konvencije na šest službenih jezika UNESCO-a te je konačna verzija dostavljena Ministarstvu znanosti i obrazovanja 11. lipnja 2020. godine. 

Globalnom konvencijom namjerava se olakšati akademska mobilnost, poboljšati kvaliteta i ojačati međunarodna suradnja u visokom obrazovanju.

Glavni cilj Globalne konvencije je uspostavljanje međunarodnog normativnog instrumenta za priznavanje na globalnoj razini. 

Globalna konvencija trebala bi osnažiti međuregionalnu akademsku mobilnost, promicati jačanje međunarodne suradnje u visokom obrazovanju, demokratizaciju visokog obrazovanja i mogućnosti cjeloživotnog učenja za sve.

Republika Hrvatska namjerava ratificirati Globalnu konvenciju koja, sukladno članku XVIII. Konvencije, stupa na snagu tri mjeseca nakon polaganja dvadesete isprave o ratifikaciji, prihvatu, odobrenju ili pristupu.

Globalna konvencija dostupna je na sljedećoj poveznici: 
http://portal.unesco.org/en/ev.php-URL_ID=49557&URL_DO=DO_TOPIC&URL_SECTION=201.html

Pisane vijesti | Priopćenja | Visoko obrazovanje