Growth Mindset i formativno vrednovanje - webinar edukacije učitelja u sklopu kurikularne reforme

Webinar će se održati 8. siječnja 2020. godine u 13.00 sati.

Ministarstvo znanosti i obrazovanja organizira ciklus webinara na kojem će, tijekom sljedećih mjeseci, najuspješniji odgojno-obrazovni radnici, nagrađeni 2019. godine, predstaviti svoje primjere dobre prakse.

Karolina De Vrgna
Growth Mindset i formativno vrednovanje

U kojoj su vezi način na koji razmišljamo i formativno vrednovanje? Otkud potreba za formativnim vrednovanjem i gdje ono pronalazi svoj korijen? Growth Mindset je način razmišljanja čije nam strategije pomažu da nastavljamo s rastom i razvojem u bilo kojoj fazi života i cjeloživotnog učenja. Formativno vrednovanje upravo nalazi korijenje u Growth Mindsetu i njegova upotreba bolje se razumijeva dovodeći ove dvije kategorije u vezu.

Predavačica: Karolina De Vrgna, Poliklinika Suvag

Webinar će se održati 8. siječnja 2020. godine u 13.00 sati. Predviđeno vrijeme trajanja webinara je jedan sat.

Za sudjelovanje na webinaru obvezna je prijava u sustavu EMA, gdje ćete pronaći i ostale informacije o webinaru: https://ema.e-skole.hr/edukacija/8597

Snimke webinara objavljuju se na kanalu Ministarstva znanosti i obrazovanja na sustavu Meduza.Najave | Projekti | Nacionalni kurikulum