Odluka o utvrđivanju cijene usluga smještaja i prehrane učenika u učeničkim domovima u 2020. godini

REPUBLIKA HRVATSKA
MINISTARSTVO ZNANOSTI I OBRAZOVANJA

KLASA: 602-03/19-08/00776
URBROJ: 533-05-19-0001

Zagreb, 13. prosinca 2019.

Na temelju članka 134. stavka 5. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine, broj 87/2008, 86/2009, 92/2010, 105/2010-ispr., 90/2011, 16/2012, 86/2012, 94/2013, 152/2014, 7/2017, 68/2018 i 98/2019) ministrica znanosti i obrazovanja, donosi
 
ODLUKU
o utvrđivanju cijene usluga smještaja i prehrane učenika u učeničkim domovima u 2020. godini

 
I.

Utvrđuje se ukupna cijena usluge smještaja i prehrane učenika u učeničkim domovima u 2020. godini.
 
II.

Ukupna cijena smještaja i prehrane za učenike srednjih škola u učeničkom domu u 2020. godini iznosi najviše do 1.260,00 kn mjesečno.
 
III.

Jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave osiguravaju sredstva za sufinanciranje potpore smještaja i prehrane učenika u učeničkim domovima na temelju članka 143. stavka 4. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi u iznosu od 630,00 kn mjesečno po učeniku.
 
IV.

Razliku do ukupne cijene smještaja i prehrane iz točke I. ove odluke, a najviše do 630,00 kn mjesečno, osiguravaju roditelji, skrbnici ili centri za socijalnu skrb što se utvrđuje ugovorom između korisnika i učeničkog doma. 
 
V.

Potpora za sufinanciranje smještaja i prehrane osigurana je za učenike koji su hrvatski državljani i imaju stalno prebivalište u Republici Hrvatskoj. Učenici koji su hrvatski državljani bez stalnog prebivališta u Republici Hrvatskoj i strani državljani plaćaju ekonomsku cijenu smještaja i prehrane u učeničkom domu, osim ako to nije drukčije uređeno međudržavnim ugovorom.
 
VI.

Ova odluka stupa na snagu dana 1. siječnja 2020. godine.

MINISTRICA 
prof. dr. sc. Blaženka Divjak

 

Pisane vijesti | Odluke | Odgoj i obrazovanje