Indikativna lista projekata iz područja znanstvene infrastrukture za novo programsko razdoblje 2014. - 2020.

7. travnja 2017.

Javni poziv za dostavu projektnih prijedloga za pripremu zalihe infrastrukturnih projekata, čija bi se provedba mogla financirati iz Europskoga fonda za regionalni razvoj, objavljen je u listopadu 2011. godine, a Strategiju pametne specijalizacije Republike Hrvatske za razdoblje od 2016. do 2020. godine (u daljnjem tekstu: S3) Vlada Republike Hrvatske usvojila je u ožujku 2016. godine. Zbog navedenog razloga Ministarstvo znanosti i obrazovanja provelo je u ožujku 2017. godine reevaluaciju projekata s indikativne liste kako bi se provjerila njihova usklađenost sa S3.

U skladu s provedenim procesom reevaluacije, Ministarstvo znanosti i obrazovanja objavljuje ažuriranu indikativnu listu projekata koji su u skladu s tematskim i podtematskim područjima definiranima u S3, odnosno aktivnosti istraživanja i razvoja koje se planiraju provoditi u sklopu pojedinoga projekta su u sklopu jednog ili više prioritetnih tematskih i podtematskih područja S3.

Pisane vijesti