Projekt EDU-LAB - New Danubian Governance in Labour market Relevance of Higher Education - održani prvi sastanak Upravnog odbora i uvodna konferencija

Dana 14. ožujka 2017. godine u Stuttgartu je održan prvi sastanak Upravnog odbora i uvodna konferencija projekta EDU-LAB - New Danubian Governance in Labour market Relevance of Higher Education. Ministarstvo znanosti i obrazovanja član je konzorcija projekta kao pridruženi partner.

EDU-LAB je prvi projekt u području visokog obrazovanja koji se provodi u sklopu Dunavskoga transnacionalnog programa - Interreg, financijskoga instrumenta Europske teritorijalne suradnje. Cilj programa Interreg je potaknuti pozitivne promjene u onim područjima u kojima postoje najveći izazovi i potrebe u heterogenoj dunavskoj regiji radi postizanja snažnije društvene i gospodarske integracije podunavskih zemalja.

Projekt EDU-LAB trajat će dvije i pol godine, a njegov ukupni proračun iznosi 3,5 milijuna eura. Cilj  projekta je poboljšanje profesionalnih prilika mladih ljudi iz podunavskih zemalja boljim povezivanjem studijskih programa s potrebama tržišta rada, uz jačanje kapaciteta partnera. Povećanje relevantnosti visokog obrazovanja omogućit će bolju zapošljivost mladih, čime će se smanjiti trend pojačanog iseljavanja mladih iz regije u zapadnu Europu, kao i migracije iz ruralnih područja prema gradovima te zadržati mlade u regiji zahvaljujući kvalitetnijoj ponudi studijskih programa i radnih mjesta. Posebni ciljevi projekta su poboljšanje suradnje između poslovnoga sektora, visokih učilišta i javne uprave, poticanje donošenja izmjena i dopuna zakonskih akata u području visokog obrazovanja i poticanje razvoja većeg broja stručnih studija.

Projekt okuplja dionike iz područja visokog obrazovanja, poslovnog sektora, javne uprave i civilnog društva iz 10 zemalja. Partneri projekta iz Hrvatske su Veleučilište VERN' i Zaklada Znanje na djelu. Projekt će rezultirati razvojem novoga modela upravljanja s ciljem izrade obvezujućega dokumenta „Dunavska povelja za mlade talente“.

Sastanak Upravnog odbora otvorio je prof. dr. Wolfgang Schuster, predsjednik Europske zaklade za obrazovanje. U svome pozdravnome govoru ukratko je opisao cilj projekta te istaknuo važnost poboljšavanja vještina i kompetencija mladih u svrhu njihova boljeg konkuriranja na tržištu rada, a time i povećanja konkurentnosti tvrtki. Naglasio je kako je važno spriječiti odlazak mladih ljudi iz regije te stvoriti preduvjete za njihov ostanak u svojoj zemlji kako bi pridonosili njezinu razvoju.

Pozdravni govor na uvodnoj konferenciji održao je gosp. Guido Wolf, ministar pravosuđa i europskih poslova Baden-Württemberga, naglasivši usmjerenost projekta na uspostavljanje učinkovitije suradnje između visokog obrazovanja, poslovnog sektora i javne uprave. Konferencija je završila simboličnim potpisivanjem dokumenta „Naša obveza razvijanja prilika za mlade ljude“, čime je započeta provedba projekta.

Pisane vijesti | Projekti | Visoko obrazovanje