Istraživačko izvješće EUROSTUDENT VII za Hrvatsku

Nacionalno istraživanje EUROSTUDENT VII pružilo je uvid u socijalne i ekonomske uvjete studentskog života i trendove u subvencioniranju i zaštiti studentskog standarda u Hrvatskoj.

Međunarodno istraživanje EUROSTUDENT VII provedeno je u razdoblju od 2021. do 2023. godine u 26 zemalja Europskog prostora visokog obrazovanja. Za provedbu istraživanja bio je zadužen konzorcij čiji rad je koordinirao Njemački centar za istraživanje visokog obrazovanja i znanosti Das Deutsche Zentrum für Hochschul- und Wissenschaftsforschung (DZHW).

Istraživanje EUROSTUDENT VII bio je četvrti ciklus istraživanja u Republici Hrvatskoj, a za provedbu je bio zadužen tim stručnjaka Pravnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu pod vodstvom prof. dr. sc. Ivana Rimca. Istraživanje se provodilo web anketom i u njemu su mogli sudjelovati svi studenti u Republici Hrvatskoj. Sadržaj ankete bio je definiran na razini konzorcija, s mogućnošću postavljanja dodatnih, specifičnih nacionalnih pitanja. Na temelju rezultata ankete međunarodni konzorcij pripremio je komparativnu studiju, a hrvatski istraživački tim Nacionalno izvješće EUROSTUDENT VII za Republiku Hrvatsku. 

Nacionalno istraživanje EUROSTUDENT VII pokazalo je veće promjene u odnosu na prethodna istraživanja EUROSTUDENT u Hrvatskoj. Promjene se očituju u smanjenom ukupnom broju studenata, većem udjelu studenata stručnih studija i većem radnom angažmanu studenata tijekom studija, te povećanju životnih troškova u vrijeme studija. Odnos prema studiranju, motivacija i duljina studiranja te dominacija mladih studenata nad studentima koji se vraćaju u visoko obrazovanje u srednjim ili zrelim godinama i dalje su prisutni, jednako kao i manji interes za studentsku međunarodnu mobilnost. Metodološki je istraživanje unaprijedilo praćenje troškova školarine te je sada u istraživačkim rezultatima jasnija razlika između studenata koji plaćaju školarinu i onih koji ne plaćaju školarinu. Na žalost, istraživanje EUROSTUDENT VII suočilo se i s nekim metodološkim ograničenjima koja uglavnom proizlaze iz primjene GDPR uredbe, u kojoj nisu predviđene iznimke za znanstvena istraživanja. Znatno manji obuhvat uzorka istraživanja u odnosu na EUROSTUDENT VI nije omogućio sve analize koje su provedene u prethodnom istraživanju zbog nedovoljnog broja ispitanika u pojedinim kategorijama. 

Ovo izvješće kao i prethodna izvješća dostupna su na adresi https://www.eurostudent.hr/dokumenti,
a podatke je moguće usporediti s drugim zemljama sudionicama na adresi https://database.eurostudent.eu/drm/

Pisane vijesti | Projekti | Visoko obrazovanje