Jezična priprema učenika za stručnu praksu u Njemačkoj (Erasmus +) - webinar edukacije učitelja u sklopu kurikularne reforme

Webinar će se održati 29. siječnja 2020. godine u 11.00 sati.

Ministarstvo znanosti i obrazovanja organizira ciklus webinara na kojem će tijekom sljedećih mjeseci najuspješniji odgojno-obrazovni radnici nagrađeni 2019. godine predstaviti svoje primjere dobre prakse.

Tatjana Šoša
Jezična priprema učenika za stručnu praksu u Njemačkoj (Erasmus +)

Na stručnoj praksi u inozemstvu izuzetno je važno da učenici poznaju stručne termine, ali i izraze koji će im pomoći u svakodnevnim situacijama.
S obzirom na to da sam već dva puta organizirala učenicima stručnu praksu u Njemačkoj u sklopu programa Erasmus+, prenijet ću svoje iskustvo u jezičnoj pripremi – od prikupljanja i prilagodbe materijala do rada u jednoj zajedničkoj mješovitoj skupini.
Rad u mješovitoj skupini bio je najveći izazov jer se postavlja pitanje kako u takvoj skupini kroz jedan sat tjedno učinkovito pripremiti učenike iz sedam različitih medicinskih zanimanja.
Dobrom pripremom materijala i aktivnosti i ovaj je izazov moguće riješiti.

Predavačica: Tatjana Šoša, Zdravstveno učilište, Zagreb

Webinar će se održati 29. siječnja 2020. godine u 11.00 sati. Predviđeno vrijeme trajanja webinara je jedan sat.

Za sudjelovanje na webinaru obvezna je prijava u sustavu EMA, gdje ćete pronaći i ostale informacije o webinaru: https://ema.e-skole.hr/edukacija/8921

Snimke webinara objavljuju se na kanalu Ministarstva znanosti i obrazovanja na sustavu Meduza.Stranica | Projekti | Nacionalni kurikulum