Matematički projekti - webinar edukacije učitelja u sklopu kurikularne reforme

Webinar će se održati 17. siječnja 2020. godine u 15.00 sati.

Ministarstvo znanosti i obrazovanja organizira ciklus webinara na kojem će, tijekom sljedećih mjeseci, najuspješniji odgojno-obrazovni radnici, nagrađeni 2019. godine, predstaviti svoje primjere dobre prakse.

Gordana Divić
Matematički projekti


Ispričat ću i pokazati nacionalne i međunarodne etwinning projekte koje sam vodila posljednjih šest godina i jedan koji je u tijeku (History of Math; Golden Ratio; Moja, a Tvoja - MaTeMaTika; Statistika naša svagdašnja i STEM Days). Mnoge kolegice i kolege možda se ustručavaju voditi takve projekte jer možda razmišljaju da se s matematikom ne može ni motivirati učenike na rad niti se može naći tema koja bi globalno bila zanimljiva. Međutim, i matematičari mogu ponuditi vrlo zanimljive teme, što dokazuju brojne generacije koje su sa mnom zdušno radile.

Predavačica: Gordana Divić, Srednja škola Novska

Webinar će se održati 17. siječnja 2020. godine u 15.00 sati. Predviđeno vrijeme trajanja webinara je jedan sat.

Za sudjelovanje na webinaru obvezna je prijava u sustavu EMA, gdje ćete pronaći i ostale informacije o webinaru: https://ema.e-skole.hr/edukacija/8678

Snimke webinara objavljuju se na kanalu Ministarstva znanosti i obrazovanja na sustavu Meduza.

Najave | Projekti | Nacionalni kurikulum