OneNote i Loomen u nastavi (njemačkog) jezika i igrifikacija - webinar edukacije učitelja u sklopu kurikularne reforme

Webinar će se održati 22. siječnja 2020. godine u 13.00 sati.

Ministarstvo znanosti i obrazovanja organizira ciklus webinara na kojem će, tijekom sljedećih mjeseci, najuspješniji odgojno-obrazovni radnici, nagrađeni 2019. godine, predstaviti svoje primjere dobre prakse.

Tatjana Antić
OneNote i Loomen u nastavi (njemačkog) jezika i igrifikacija

Primjeri će, na hrvatskom jeziku, prikazati didaktizirane sadržaje i dramskopedagoške aktivnosti koje se provode s učenicima uz naglasak na njihovo povezivanje s kurikulom.

Predavači: Tatjana Antić, I. tehnička škola Tesla

Webinar će se održati 22. siječnja 2020. godine u 13.00 sati. Predviđeno vrijeme trajanja webinara je jedan sat.

Za sudjelovanje na webinaru obvezna je prijava u sustavu EMA, gdje ćete pronaći i ostale informacije o webinaru: https://ema.e-skole.hr/edukacija/8650

Snimke webinara objavljuju se na kanalu Ministarstva znanosti i obrazovanja na sustavu Meduza.Najave | Projekti | Nacionalni kurikulum