Ministarska konferencija i Peti Bologna Policy Forum u Parizu, 24. i 25. svibnja 2018. godine

U Parizu, Francuska, održani su 24. i 25. svibnja 2018. godine Ministarska konferencija i Peti Bologna Policy Forum.

Ministarska konferencija u Parizu okupila je ministre i delegacije iz 48 zemalja Europskoga prostora visokog obrazovanja (EHEA) te predstavnike različitih europskih organizacija. Bologna Policy Forum bio je prilika za nastavak dijaloga između zemalja članica EHEA-e i ostalih država.

Na ovogodišnjoj Ministarskoj konferenciji, devetoj po redu, usvojeni su Pariško ministarsko priopćenje i Izjava Petoga Bologna Policy Foruma.

Pariško ministarsko priopćenje

Pariškim ministarskim priopćenjem, ministri visokog obrazovanja zemalja EHEA-e obvezuju se na ostvarivanje ciljeva Bolonjskoga procesa u nadolazećem razdoblju:
 • uz politički dijalog i suradnju promicati i štititi temeljne vrijednosti EHEA kao što su akademska sloboda, institucionalna autonomija, sudjelovanje studenta i osoblja u procesima upravljanja u visokom obrazovanju te javna odgovornost visokog obrazovanja;
 • razviti javne politike kojima se potiču visoka učilišta u ispunjavanju svoje društvene odgovornosti i doprinosu razvoju inkluzivnijeg društva povećavanjem međukulturnog razumijevanja, građanskog angažmana i etičke svijesti, kao i osiguravanja jednakog pristupa visokom obrazovanju;
 • ukloniti prepreke za uvođenje Europskih standarda i smjernica za osiguravanje kvalitete u Europskome prostoru visokog obrazovanja (ESG) u nacionalno zakonodavstvo budući da je osiguravanje kvalitete ključno za razvoj uzajamnog povjerenja te za povećanje mobilnosti i pravedno priznavanje inozemnih obrazovnih kvalifikacija i razdoblja studija;
 • omogućiti i promicati korištenje „Europskoga pristupa za osiguravanje kvalitete združenih studija“ kako bi se potaknuo razvoj združenih studija te promicati razvoj baze podataka za vanjsko osiguravanje kvalitete (DEQAR);
 • omogućiti da se usporedive inozemne kvalifikacije visokog obrazovanja stečene u jednoj državi EHEA-e automatski priznaju na istoj osnovi u drugim zemljama, a u tu svrhu omogućiti potpunu implementaciju ECTS-a sukladno Vodiču za korisnike ECTS-a iz 2015. godine;
 • primjenjivati Lisabonsku konvenciju o priznavanju i njezine preporuke, posebice po pitanju priznavanja inozemnih obrazovnih kvalifikacija izbjeglica i raseljenih osoba te poticati usvajanje transparentnih procedura za priznavanje kvalifikacija, prethodnog učenja i razdoblja studija uz primjenu interoperativnih digitalnih rješenja;
 • usvojiti jedinstven model Dopunske isprave o studiju i podržati inicijativu njezine digitalizacije;
 • uvrstiti kvalifikacije koje se stječu završetkom kratkih stručnih studija među samostalne kvalifikacije s tim da svaka zemlja može odlučiti hoće li ih i na koji način integrirati u nacionalne kvalifikacijske okvire;
 • kako bi se omogućila provedba ključnih obveza Bolonjskoga procesa usvojiti pristup temeljen na strukturiranoj kolegijalnoj potpori, temeljen na solidarnosti, suradnji i uzajamnom učenju;
 • razviti nove i inkluzivne pristupe za kontinuirano poboljšavanje učenja i poučavanja u zemljama EHEA-e;
 • razviti zajedničke europske inicijative za potporu širokom spektru inovativnih praksi učenja i poučavanja;
 • dati potporu visokim učilištima da razvijaju i poboljšavaju svoje strategije učenja i poučavanja i ohrabriti ih da izvode interdisciplinarne studijske programe te da kombiniraju učenje i stjecanje znanja i vještina radom;
 • ojačati sinergiju između obrazovanja, istraživanja i inovacija;
 • omogućiti obrazovnim sustavima da uz odgovarajuće osiguravanje kvalitete bolje iskoriste digitalno obrazovanje i kombinirano učenje;
 • promicati i podržavati institucionalne, nacionalne i europske inicijative za stjecanje nastavničkih kompetencija i kontinuirani profesionalni razvoj nastavnika u visokom obrazovanju te pronaći načine priznavanja kvalitetnog i inovativnog poučavanja u njihovim karijerama;
 • za daljnji razvoj EHEA-e pojačati interdisciplinarnu i prekograničnu suradnju te razviti inkluzivni i inovativni pristup učenju i poučavanju;
 • omogućiti visokom obrazovanju da osigura održivu budućnost našem planetu i društvu;
 • ojačati socijalnu dimenziju u visokom obrazovanju te poboljšati pristup i završnost za podzastupljene i ranjive skupine.

Izjava Petoga Bologna Policy Foruma

U Izjavi Petoga Bologna Policy Foruma istaknuta je važnost visokog obrazovanja u današnjem vremenu kada se društvo suočava s velikim izazovima kao što su društvena isključenost, nezaposlenost mladih, neravnopravnost spolova, rast populizma, raseljavanje ljudi, klimatske promjene i cjelokupna budućnost našeg planeta. Peti Bologna Policy Forum omogućio je multilateralni dijalog i razmjenu ideja između ministara EHEA-e i drugih zemalja, kao i ostalih dionika. Istaknuta je važnost sistematičnije i održive razine međunarodne suradnje koja treba uzeti u obzir raznolikost naših regija što uključuje i različit društveni i politički kontekst visokog obrazovanja. Peti Bologna Policy Forum pokrenuo je globalni politički dijalog usmjeren na dva zajednička izazova, socijalnu inkluziju i širu društvenu ulogu visokog obrazovanja. Naglašena je važnost visokih učilišta koja mogu pomoći jačanju socijalne kohezije učeći studente vrijednostima i vještinama koje promiču građansko sudjelovanje, socijalnu inkluziju, održivost i globalno građanstvo.

Na Ministarskoj konferenciji u Parizu ministrica znanosti i obrazovanja, prof. dr. sc. Blaženka Divjak, u svojoj intervenciji naglasila je zajedničke vrijednosni Bolonjskoga procesa i izazove s kojima se visoko obrazovanje mora suočiti.

Cjelokupni tekst intervencije te Pariško priopćenje i Izjava Petoga Bologna Policy Foruma nalaze se pod Dokumentima:
 

Pisane vijesti | Priopćenja | Međunarodna suradnja