Ministarstvo znanosti i obrazovanja objavljuje Odluku o dopuni Odluke o nastavnim planovima i programima za osnovne glazbene i osnovne plesne škole

Ministrica znanosti i obrazovanja donijela je Odluku o dopuni Odluke o nastavnim planovima i programima za osnovne glazbene i osnovne plesne škole.

Ovom odlukom donoseni su nastavni planovi i programi Funkcionalne muzičke pedagogije za osnovnu školu za nastavne predmete: Udaraljke, Korno (Rog), Fagot, Trombon, Tuba, Viola i Tambure.

Pisane vijesti | Odluke | Osnovno obrazovanje