Najava predstavljanja Nacionalnog izvješća HEInnovate za Republiku Hrvatsku

Pozivamo predstavnike visokih učilišta i druge zainteresirane dionike na predstavljanje Nacionalnog izvješća HEInnovate za Republiku Hrvatsku, koje će se održati 2. listopada 2019., od 10.00 do 12.00 sati u zgradi Rektorata Sveučilišta u Zagrebu.

Izvješće će predstaviti stručnjaci Organizacije za ekonomsku suradnju i razvoj (OECD) i Europske komisije koji su sudjelovali u njegovu kreiranju, a na skupu će biti prisutni i visoki dužnosnici Ministarstva, Europske komisije i OECD-a.

Republika Hrvatska sudjeluje u inicijativi HEInnovate čiji je cilj razvoj inovativnoga i poduzetničkoga kapaciteta visokih učilišta, poticanje europske suradnje, razmjena dobre prakse te pružanje odgovarajućeg alata za samoprocjenu visokih učilišta, o čemu se možete dodatno informirati na mrežnoj stranici: https://heinnovate.eu/en.

Tim međunarodnih stručnjaka koje je angažirala Europska komisija i OECD 2018. godine posjetili su šest visokih učilišta u Republici Hrvatskoj i pripremili nacionalno izvješće koje sadrži i preporuke za daljnji napredak visokih učilišta u razvoju poduzetništva i inovativnosti. Budući da inicijativa HEInnovate pruža vrlo koristan alat i smjernice za razvoj poduzetništva i inovativnosti u vašem nastavnom i znanstvenom radu, pozivamo vas da se prijavite na predstavljanje izvješća koje će se održati na engleskom jeziku, prema programu koji se nalazi u prilogu.

Ljubazno vas molimo da svoj dolazak s potrebnim podacima (ime i prezime, naziv institucije i e-adresa) prijavite na e-adresu: sanja.suto@mzo.hr do 19. rujna 2019. Najave | Projekti | Visoko obrazovanje