Nastavak stipendiranja učenika srednjih škola pripadnika romske nacionalne manjine u 2023./2024. školskoj godini - obavijest

REPUBLIKA HRVATSKA
MINISTARSTVO ZNANOSTI I OBRAZOVANJA
mzo.gov.hr
 
KLASA: 016-01/23-01/00506
URBROJ: 533-07-23-0002
Zagreb, 25. kolovoza 2023.
 
SREDNJIM ŠKOLAMA
- svima -
 
PREDMET: Nastavak stipendiranja učenika srednjih škola pripadnika romske nacionalne manjine u 2023./2024. školskoj godini 
  • obavijest, daje se
  • dostava dokumentacije, traži se
 
Poštovani,
 
Ministarstvo znanosti i obrazovanja sukladno Nacionalnom planu za uključivanje Roma za razdoblje od 2021. do 2027.  kontinuirano dodjeljuje stipendije učenicima srednjih škola pripadnicima romske nacionalne manjine.
 
U cilju što kvalitetnijeg i učinkovitijeg stipendiranja redovitih učenika srednjih škola pripadnika romske nacionalne manjine, za sve učenike pripadnike romske nacionalne manjine kojima je ranije dodijeljena stipendija Ministarstva znanosti i obrazovanja, molimo vas da nam dostavite:
 
  1. presliku svjedodžbe o prethodno završenom razredu ili nezavršenom razredu za učenike koji upisuju isti razred u šk. god. 2023./2024.
  2. uvjerenje o upisu u šk. god. 2023./2024. 
  3. izjavu roditelja/skrbnika da učenik nije korisnik druge stipendije u šk. god. 2023./2024.
 
Učenici srednjih škola, pripadnici romske nacionalne manjine koji su završili razred u školskoj godini 2022./2023. te su primali stipendiju Ministarstva znanosti i obrazovanja, neće morati ponovno prijavljivati na Javni poziv za stipendiranje učenika srednjih škola u školskoj godini 2023./2024. Oni će, uz zatraženu i od škole dostavljenu dokumentaciju, nastaviti primati stipendiju od rujna 2023. godine.
 
Lijepo vas molimo da nam žurno, a najkasnije do 16. listopada 2023. godine, na adresu Ministarstva znanosti i obrazovanja (Uprava za nacionalne manjine, Donje Svetice 38, Zagreb) dostavite tražene dokumente za sve učenike pripadnike romske nacionalne manjine koji su ranije primali stipendiju Ministarstva znanosti i obrazovanja kako bi istu nastavili primati i u šk. god. 2023./2024. 
 
Napominjemo kako će se učenici prvih razreda te učenici koji ranije nisu primali stipendiju Ministarstva znanosti i obrazovanja, za ostvarivanje prava na stipendiju, trebati prijaviti na Javni poziv za stipendiranje učenika srednjih škola u školskoj godini 2023./2024. koji će uskoro biti raspisan.
 
Zahvaljujemo na suradnji!
 
S poštovanjem,
 
DRŽAVNA TAJNICA
doc. dr. sc. Iva Ivanković
 
Dostaviti:
  1. Naslovu
  2. Pismohrani, ovdje.


Pisane vijesti | Stipendije | Nacionalne manjine