Nastavne jedinice koje su izradili naši nastavnici nakon edukacije u inozemstvu - "follow-up" 2013.

Nakon edukacije naših nastavnika na međunarodnim institucijama Yad Vashem The Holocaust Martyrs’ and Heroes’ Remembrance Authority, Jeruzalem, Izrael i United States Holocaust Memorial Museum, Washington, SAD, osnovnoškolski i srednjoškolski nastavnici osmislili su nove načine poučavanja o holokaustu. Na našim stranicama možete pronaći primjere nastavnih planova za engleski jezik, vjeronauk, hrvatski jezik i povijest.

Stranica | Priopćenja | Međunarodna suradnja

Nastavne jedinice za poučavanje o holokaustu: