Obavijest o odobrenoj financijskoj potpori organizatorima znanstvenih i znanstvenostručnih skupova i škola u 2018. godini

Na temelju Javnoga poziva za financijsku potporu u pripremi i održavanju znanstvenih i znanstvenostručnih skupova i škola u 2018. godini (Klasa: 402-07/18-09/00077; Urbroj: 533-03-18-0001) od 30. ožujka 2018. godine i Pravila o financijskoj potpori znanstvenim i znanstvenostručnim skupovima, znanstvenim i znanstvenostručnim udrugama te programima popularizacije znanosti, Ministarstvo znanosti i obrazovanja dodijelit će u 2018. godini financijsku potporu organizatorima 214 znanstvena i znanstvenostručna skupa te 42 škole u ukupnome iznosu od 2.735.713,00 kuna.

Povjerenstvo za znanstvene skupove i znanstvene udruge provelo je neovisnu i stručnu prosudbu ukupno 293 uredno pristigla zahtjeva te je na temelju prijedloga Povjerenstva i u skladu s raspoloživim financijskim sredstvima u Državnome proračunu Republike Hrvatske za 2018. godinu, Ministarstvo znanosti i obrazovanja donijelo odluku o raspodjeli financijskih sredstava.

Znanstveni i znanstvenostručni skupovi i škole u 2018. godini

Detaljnije informacije možete dobiti u Upravi za znanost i tehnologiju na adresi elektroničke pošte:

np-skupovi@mzo.hr.Pisane vijesti | Odluke | Znanost i tehnologija