Obavijest o odobrenoj financijskoj potpori radu znanstvenih i znanstvenostručnih udruga u 2018. godini

Na temelju Javnoga poziva za financijsku potporu radu znanstvenih i znanstvenostručnih udruga u 2018. godini (Klasa: 402-07/18-06/00001, Urbroj: 533-03-18-0001) od 4. svibnja 2018. i Pravila o financijskoj potpori znanstvenim i znanstvenostručnim skupovima, znanstvenim i znanstvenostručnim udrugama te programima popularizacije znanosti, Ministarstvo znanosti i obrazovanja dodijelit će u 2018. godini financijsku potporu za 60 znanstvenih i znanstvenostručnih udruga u ukupnome iznosu od 993.650,00 kuna.

Povjerenstvo za znanstvene skupove i znanstvene udruge provelo je neovisnu i stručnu prosudbu ukupno 76 uredno pristiglih zahtjeva te je, na temelju prijedloga Povjerenstva i u skladu s raspoloživim financijskim sredstvima u Državnome proračunu Republike Hrvatske za 2018. godinu, Ministarstvo znanosti i obrazovanja donijelo odluku o raspodjeli financijskih sredstava.

Detaljnije informacije možete dobiti u Upravi za znanost i tehnologiju na adresi elektroničke pošte:

np-udruge@mzo.hr.Pisane vijesti | Odluke | Znanost i tehnologija