Obavijest o odobrenoj potpori programima popularizacije znanosti u 2019. godini

Na temelju Javnog poziva za financijsku potporu programima popularizacije znanosti u 2019. godini (KLASA: 402-07/19-12/00007; URBROJ: 533-03-19-00001) od 8. svibnja 2019. godine i Pravila o financijskoj potpori programima popularizacije znanosti (KLASA: 402-07/19-12/00006; URBROJ: 533-03-19-0001) od 10. travnja 2019. godine, Ministarstvo znanosti i obrazovanja dodijelit će financijsku potporu za 41 program popularizacije znanosti u ukupnome iznosu od 697.837,00 kuna.

Povjerenstvo za ocjenu programa popularizacije znanosti provelo je neovisnu i stručnu prosudbu ukupno 82 uredno pristigla zahtjeva, a na temelju prijedloga Povjerenstva i u skladu s raspoloživim financijskim sredstvima u Državnome proračunu Republike Hrvatske za 2019. godinu Ministarstvo znanosti i obrazovanja donijelo je odluku o raspodjeli financijskih sredstava.

Detaljnije informacije možete dobiti u Upravi za znanost i tehnologiju na adresi elektroničke pošte:
np-popularizacija@mzo.hrPisane vijesti | Poslovni i financijski izvještaji | Znanost i tehnologija