Obavijest školama - Stipendiranje učenika viših razreda srednjih škola pripadnika romske nacionalne manjine u 2020./2021. školskoj godini

REPUBLIKA HRVATSKA
MINISTARSTVO ZNANOSTI I OBRAZOVANJA

KLASA: 016-01/20-01/00363
URBROJ: 533-09-20-0001
Zagreb, 15. rujna 2020.

SREDNJIM ŠKOLAMA
-svima-

PREDMET: Stipendiranje učenika viših razreda srednjih škola pripadnika romske nacionalne manjine u 2020./2021. školskoj godini
 - obavijest, daje se
 - dostava dokumentacije, traži se

Poštovani,

Ministarstvo znanosti i obrazovanja sukladno Nacionalnoj strategiji za uključivanje Roma za razdoblje od 2013. do 2020. godine, kontinuirano dodjeljuje stipendije učenicima srednjih škola pripadnicima romske nacionalne manjine.

U cilju što kvalitetnijeg i učinkovitijeg stipendiranja redovitih učenika viših razreda srednjih škola pripadnika romske nacionalne manjine molimo vas da nam dostavite:
 
  1. presliku svjedodžbe o završenom razredu
  2. uvjerenje o upisu u viši razred srednje škole
  3. izjavu roditelja/skrbnika da učenik nije korisnik druge stipendije

za sve učenike pripadnike romske nacionalne manjine kojima je ranije dodijeljena stipendija temeljem Odluke o dodjeli stipendije redovitim učenicima srednjih škola pripadnicima romske nacionalne manjine za školsku godinu 2019./2020.

Napominjemo da se učenici srednjih škola, pripadnici romske nacionalne manjine koji su uspješno završili razred u školskoj godini 2019./2020. te su primali stipendiju Ministarstva znanosti i obrazovanja neće morati ponovno prijavljivati na Javni poziv za stipendiranje učenika srednjih škola u školskoj godini 2020./2021. koji će uskoro biti raspisan.
Oni će, uz gore zatraženu i od škole dostavljenu dokumentaciju, nastaviti primati stipendiju od rujna 2020. godine.

Lijepo vas molimo da nam žurno, a najkasnije do 16. listopada 2020. godine na adresu Ministarstva znanosti i obrazovanja (Samostalni sektor za nacionalne manjine, Donje Svetice 38, Zagreb) dostavite tražene dokumente za sve učenike pripadnike romske nacionalne manjine, koji su upisali viši razred srednje škole u ovoj školskoj godini.

Zahvaljujemo Vam na suradnji!

S poštovanjem,

POMOĆNIK MINISTRA
Momir Karin, prof.
 

Pisane vijesti | Stipendije | Nacionalne manjine