Odluka o dodjeli „Nagrade Ivan Filipović“ za 2021. godinu

REPUBLIKA HRVATSKA
MINISTARSTVO ZNANOSTI I OBRAZOVANJA
 
KLASA: 061-01/23-01/00001
URBROJ: 533-06-23-0002
 
Zagreb, 20. siječnja 2023.
 
Odbor za dodjelu „Nagrade Ivan Filipović“
 
Odbor za dodjelu „Nagrade Ivan Filipović“, imenovan Odlukom Hrvatskoga sabora, na sjednici održanoj 29. studenoga 2022. godine (Klasa: 021-04/22-06/06) u sastavu: predsjednica Odbora izv. prof. dr. sc. Vesna Bedeković, članovi: prof. dr. sc. Siniša Opić, izv. prof. dr. sc. Daliborka Luketić, Antonija Mirosavljević, prof., Suzana Hitrec, prof., Sunčica Findak, dipl. pedagoginja, Momir Karin, prof., Mile Živčić, prof., Vinko Filipović, prof., na sjednici održanoj 19. siječnja 2023. godine donio je na temelju članka 2., 4. i 6. Zakona o „Nagradi Ivan Filipović“ (Narodne novine, br. 61/91. i 149/09.) i članka 13. Pravilnika o radu Odbora za dodjelu „Nagrade Ivan Filipović“ (Narodne novine, broj 15/92.)
 
ODLUKU
O DODJELI „NAGRADE IVAN FILIPOVIĆ“ ZA 2021. GODINU
 
I. Za životno djelo „Nagradom Ivan Filipović“ nagrađuju se:
 
u području osnovnog školstva:
mr. sc. Ljiljana Klinger, ravnateljica OŠ Matije Gupca, Zagreb
 
u području znanstvenog i stručnog rada:
prof. dr. sc. Vedrana Spajić-Vrkaš, redovita profesorica u mirovini - Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Zagreb
 
II. Godišnjom „Nagradom Ivan Filipović“ nagrađuju se:
 
u području predškolskoga odgoja i obrazovanja:
Ružica Bjeličić, odgojiteljica, DV Zraka sunca, Križevci
 
 
u području osnovnog školstva:
Tihomir Pleša, učitelj razredne nastave, OŠ Ljudevita Modeca Križevci, Područna škola Vojakovački Osijek 
Danijela Klajn, učiteljica savjetnica, OŠ Rugvica, Rugvica
Jasminka Gerin, učiteljica tehničke kulture i informatike, OŠ „Braća Bobetko“ Sisak
Nataša Ilić Agatić, Pula, prof. hrvatskog i književnosti i talijanskog jezika, OŠ Kaštanjer, Pula
dr. sc. Zdenka Brebrić, stručna suradnica pedagoginja, I. osnovna škola Bjelovar
 
u području srednjeg školstva:
Dalija Milić Kralj, nastavnica stručnih predmeta, Pomorsko-tehnička škola, Dubrovnik
Željka Župan Vuksan, nastavnica hrvatskoga jezika, Gimnazija Sesvete 
Natalija Palčić, nastavnica politike i gospodarstva, Centar izvrsnosti Splitsko-dalmatinske županije i IV. gimnazija „Marko Marulić“, Split
Sanda Horvatović, prof. psihologije, Zdravstvena i veterinarska škola dr. Andrije Štampara, Vinkovci 
Željko Milnović, nastavnik strukovnih predmeta, Srednja škola Marka Marulića, Slatina 
 
u području visokog školstva:
izv. prof. dr. sc. Bojana Ćulum Ilić, Filozofski fakultet Sveučilišta u Rijeci, Rijeka
 
u području znanstvenog i stručnog rada:
izv. prof. dr. sc. Lahorka Plejić Poje, Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Zagreb
doc. dr. sc. Ana Ćavar, Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Zagreb
prof. dr. sc. Vedran Bilas, Fakultet elektrotehnike i računarstva Sveučilišta u Zagrebu, Zagreb
 
III. Sukladno regulativi ukupno su dodijeljene dvije (2) nagrade za životno djelo i petnaest (15) godišnjih nagrada za 2021. godinu. 
 
IV. Odluka stupa na snagu danom donošenja.
 
PREDSJEDNICA ODBORA
izv. prof. dr. sc. Vesna Bedeković


Pisane vijesti | Državne nagrade | Odgoj i obrazovanje