Odluka o financiranju izvannastavnih (program B1) i izvanškolskih aktivnosti (program B2) eksperimentalnog programa cjelodnevne škole u školskoj godini 2023./2024.

Ministar donosi Odluku o financiranju izvannastavnih (program B1) i izvanškolskih aktivnosti (program B2) eksperimentalnog programa cjelodnevne škole u školskoj godini 2023./2024.

Predmetnom Odlukom financirat će se provedba izvannastavnih aktivnosti (program B1) i izvanškolskih aktivnosti (program B2) u osnovnim školama odabranima u sklopu Javnog poziva Ministarstva znanosti i obrazovanja „Osnovna škola kao cjelodnevna škola - Uravnotežen, pravedan, učinkovit i održiv sustav odgoja i obrazovanja“. 

Popis ustanova na koje se primjenjuje ova Odluka te popratna dokumentacija sastavni su dio ove Odluke.

Pisane vijesti | Odluke | Osnovno obrazovanje