Odluka o odabiru osnovnih i srednjih škola za sudjelovanje u projektu Mentorstvo za unaprjeđivanje škole (MenSI) u šk. godini 2021./2022.

REPUBLIKA HRVATSKA
MINISTARSTVO ZNANOSTI I OBRAZOVANJA
mzo.gov.hr


KLASA: 910-08/21-01/00045 URBROJ: 533-06-21-0007

Zagreb, 27. kolovoz 2021.


Na temelju članka 52. Zakona o sustavu državne uprave (Narodne novine, broj 66/19.), prema projektu MenSI koji se financira iz programa za istraživanje i inovacije Obzor 2020 Europske unije prema Sporazumu o dodjeli bespovratnih sredstava br. 101004633. i na prijedlog Povjerenstva za provedbu Javnoga poziva za osnovnim i srednjim školama za sudjelovanje u projektu Mentorstvo za unaprjeđivanje škole (MenSI) (KLASA: 910-08/21-01/00045, URBROJ: 533-06- 21-0005), ministar znanosti i obrazovanja donosi


ODLUKU
 
o odabiru osnovnih i srednjih škola za sudjelovanje u projektu Mentorstvo za
unaprjedivanje škole (MenSI) u šk. godini 2021./2022.
 
I.

Na temelju kriterija objavljenih u Javnom pozivu Povjerenstvo za odabir osnovnih i srednjih škola za sudjelovanje u projektu Mentorstvo za unaprjeđivanje škole (MenSI) predložilo je sljedeće četiri (4) škole kao mentorske, te šesnaest (16) škola kao mentoriranih, kako slijedi:

 
OIB
škole
Naziv
mentorske škole
Grad OIB škole Naziv
mentorirane škole
Grad
08-009-
001
Osnovna škola Petar Zrinski Čabar ČABAR 08-071-012 Osnovna škola Kozala RIJEKA
17-465-
001
Osnovna škola
Kamešnica
OTOK
13-107-
502
Gimnazija Vladimira
Nazora
ZADAR
17-473-001 Osnovna škola Trilj TRILJ
14-060-
006
Osnovna škola Mladost OSIJEK 14-060-
506
Medicinska škola Osijek OSIJEK
12-349-001 Osnovna škola Ivana Gorana Kovačića STARO
PETROVO SELO
12-051- 502 Industrijsko-obrtnička
škola
NOVA GRADIŠKA
03-066-004 Osnovna škola Ivan Goran Kovačić GORA
07-004-
002
II. osnovna škola Bjelovar BJELOVAR 21-114-080 Osnovna škola Trnjanska ZAGREB
21-114-
540
Poštanska i
telekomunikacijska škola
ZAGREB
02-184-
001
Osnovna škola
Antuna Mihanovića
PETROVSKO
03-202-501 Srednja škola Topusko TOPUSKO
17-126-
507
III. gimnazija, Split SPLIT 17-126-006 Osnovna škola Spinut SPLIT
19-018-009 Osnovna škola Mokošica DUBROVNIK
17-126-521 Zdravstvena škola SPLIT
19-517-001 Osnovna škola Vela Luka VELA LUKA

II.

Školama koje su odabrane za sudjelovanje u projektu u funkciji mentorskih škola odobravaju se financijska sredstva za povođenje aktivnosti u sklopu projekta Mentorstvo za unaprjeđivanje škole (MenSI) za školsku/akademsku godinu 2021./2022. (u daljnjem tekstu: Korisnici) u iznosu od 16.000,00 eura u kunskoj protuvrijednosti na dan isplate novčanih sredstava prema srednjem tečaju Europske središnje banke. Sredstva se raspoređuju u iznosima kako slijedi:


 
Redni
broj 
Naziv
mentorske škole 
Iznos
1. Osnovna škola Petar Zrinski Čabar  4.000,00 EUR
2. Osnovna škola Mladost  4.000,00 EUR
3. II. osnovna škola Bjelovar  4.000,00 EUR
4.  III. gimnazija, Split 4.000,00 EUR
 
III.

Financijska sredstva iz točke II. ove odluke osigurana su u Državnom proračunu Republike Hrvatske  za 2021. godinu i projekcijama za 2022. i 2023. godinu (Narodne novine, broj 135/2020) i u Izmjenama i dopunama Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2021. godinu i projekciji za 2022. i 2023. godinu (Narodne novine, broj 69/21), Razdjel 080 — Ministarstvo znanosti i obrazovanja, Glava 08005 — Ministarstvo znanosti i obrazovanja, Program 3701, Aktivnost A768065, Obzor 2020
- Mentorstvo za unaprjeđivanje škole — MenSI, Konto 3662 - Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna.
 
IV.

Sa svakim korisnikom odobrenih sredstava iz točke Il. ove odluke Ministarstvo znanosti i obrazovanja zaključit će ugovor kojim će se utvrditi međusobna prava i obveze ugovornih strana vezana uz financiranje projekta i provedbu projektnih aktivnosti.

 
V.

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.MINISTAR

prof.dr.sc. Radovan Fuchs

 

Pisane vijesti | Odluke | Međunarodna suradnja